Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH
Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH
Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải
  • 1