Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Chuẩn tiếp cận pháp luật

Báo cáo Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (28/06/2022)

 

Dự thảo Công văn công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang (21/02/2022)

 

Danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021 (21/12/2021)

 

Danh sách các Tổ chức giám định, giám định viên tư pháp và giám định tư pháp theo vụ việc tháng 02 năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang (11/03/2020)

 

Công bố Danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (28/02/2020)

 

Danh sách các Tổ chức giám định, giám định viên tư pháp và giám định tư pháp theo vụ việc năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang (04/12/2019)

 
  • 1