Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin các chỉ số PCI, PAPI, CCHC, PCTN, DDCI

An Giang: Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018 tăng 4 bậc (28/03/2019)

 

Chợ Mới đẩy mạnh cải cách hành chính (08/11/2018)

 

Tân Châu: Đẩy mạnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (19/09/2018)

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của tỉnh và cải thiện Chỉ số PAPI năm (27/06/2018)

 

thực hiện một số chỉ tiêu thuộc các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) (08/06/2018)

 

An Giang công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (29/05/2018)

 

An Giang: Triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc cải thiện môi trường kinh doanh25/05/2018 (25/05/2018)

 

Thay thế cán bộ, công chức lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi22/05/2018 (22/05/2018)