Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

tin mới

Du lịch qua ảnh

Lưu trú - Khách sạn

(10/03/2020)

(13/12/2018)

(13/12/2018)

(13/12/2018)

(13/12/2018)

(13/12/2018)

(13/12/2018)

(13/12/2018)

(13/12/2018)

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ AN GIANG

STT Tên Địa chỉ-điện thoại PHÂN LOẠI
Thành phố Long Xuyên
1 Khách sạn Đông Xuyên 09 - Lương Văn Cù, TP. Long Xuyên. ĐT: (0296) 3942260 - Fax: (0296) 3942268 3 Sao
2 Khách sạn Long Xuyên Số 19 Nguyễn Văn Cưng, TP. Long Xuyên. ĐT: 076.3841927- Fax: (0296) 3842483 1 Sao
3 Khách sạn Cửu Long Số 21 Nguyễn Văn Cưng, TP. Long Xuyên ĐT: (0296) 3941427 1 Sao
4 KS. Hòa Bình 1 Số 130 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên ĐT: (0296) 6252999
5 NH-KS Hòa Bình 2 Số 08 Lê Hồng Phong, TP. Long Xuyên ĐT: (0296) 3954955 - Fax: (0296) 3954964
6 KS An Long Số 281A Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên ĐT: (0296) 3843298 - Fax: (0296) 3847845 1 Sao
7 NH-KS Bảo Giang 1 P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên. ĐT: (0296) 3833179 - Fax: (0296) 3833033 2 Sao
8 KS Thiên Thanh Số 280 Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên ĐT: (0296) 3943891 1 Sao
9 KS Ngọc Giang Số 173/1 Nguyễn Thái Học, TP. Long Xuyên ĐT: (0296) 3956979 - Fax: (0296) 3956779 2 Sao
10 KS Gió Sông Số 472/24 Quản Cơ Thành, TP. Long Xuyên ĐT: (0296) 3953049 1 Sao
11 KS Quang Phương Số 697/35 Trương Định, TP. Long Xuyên ĐT: (0296) 3953589 1 Sao
12 Khách sạn Phương Nam Số 75 Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên ĐT: (0296) 3688465 – (0296) 3953006 - (0296) 3953008 1 Sao
Thành phố Châu Đốc
1 KS Victoria -Châu Ðốc Số 01 Lê Lợi, TP. Châu Đốc ĐT: (0296) 3865010 - Fax: (0296) 3865020 4 Sao
2 KS Châu Phố Số 88 Trưng Nữ Vương nối dài, TP. Châu Đốc SĐT: (0296) 3564139 - Fax: (0296) 3564159 3 Sao
3 Khách sạn Bến đá Núi Sam Quốc lộ 91, P. Núi Sam, TP. Châu Đốc ĐT: (0296) 3861745- Fax: (0296) 3861530 2 Sao
4 Khách sạn Hạ Long Đường số 1, P. Núi Sam, TP. Châu Đốc ĐT: (0296) 3571661 - Fax: (0296) 3571662 3 Sao
5 Khách sạn Đông Nam Quốc lộ 91, Khóm 8, Châu Phú A, TP. Châu Đốc. ĐT: (0296) 3569100 - Fax: (0296) 3569300 2 Sao
6 KS Victoria – Núi Sam phường Núi Sam, TP. Châu Đốc ĐT: (0296) 3575888 3 Sao
Thị xã Tân Châu
1 Khách sạn Thuận Lợi 198, Trần Phú, P. Long Hưng, Thị xã Tân Châu SĐT: (0296) 3596555
2 Khách sạn Song Lạc 199 Trần Hưng Đạo, P. Long Thạnh, Tx.Tân Châu SĐT: (0296) 3596789 1 Sao
3 Khách sạn Ánh Phương 161 Trần Hưng Đạo, P. Long Thạnh, TX. Tân Châu SĐT: (0296) 3595587 - Fax: (0296) 3595588
huyện Châu Thành
1 Khách sạn Thảo Nguyên ấp Bình Phú I, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành SĐT: (0296) 6584029
2 Khách sạn Thành Trung Số 581, QL91, Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành SĐT: (0296) 2215269
huyện Thoại Sơn
1 KS An Bình 1 339/14 tỉnh lộ 943, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn SÐT: (0296) 6259439
huyện Châu Phú
1 KS-NH Hạt Mưa 37/3, ấp Khánh Ðức, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú ĐT: (0296) 3673092 1 Sao
2 KS Gió Sông 2 Ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú SĐT: (0296) 3889805 1 Sao
3 NH-KS Vạn Hương Mai QL 91, ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú SĐT: (0296) 3647455 - Fax: 0763.647.454
huyện Tịnh Biên
1 Nhà nghỉ Lâm viên - Núi Cấm xã An Hảo, huyện Tịnh Biên SĐT: (0296) 3760226 - Fax: (0296) 3760229 nhà nghỉ
2 KS Hữu Ngọc Tổ 1, ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên SĐT: (0296) 3760686 1 Sao
3 NH - KS Ngọc Hân Số 44/2 QL91, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên SÐT: (0296) 3875555 - Fax: (0296) 3741041 đạt chuẩn

PHÓNG SỰ AN GIANG

bản đồ du lịch