Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Công bố sản phẩm Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh An Giang

Ngày đăng: 18/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
Công bố công khai sản phẩm Điều chỉnh quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt (trên địa bàn tỉnh không có các dự án nhà ở, dự án khu dân cư thương mại vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất) nội dung công bố gồm:

1. Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ về việc xét duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh An Giang.  - Tải về

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh An Giang đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ký duyệt. - Tải về

Hệ thống biểu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang - tải về

3. Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) và Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 tỉnh An Giang đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ký duyệt. - Tải về

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TỈNH AN GIANG

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

​ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỊ XÃ TÂN CHÂU

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN AN PHÚ

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN CHÂU PHÚ

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN CHÂU THÀNH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN CHỢ MỚI

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN PHÚ TÂN

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THOẠI SƠN

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TỊNH BIÊN

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TRI TÔN