Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hướng dẫn chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 12/04/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 31/03/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP về việc hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm triển khai thực hiện Nghị định này, Cục Thuế đề nghị quý doanh nghiệp lưu ý một số điểm sau:

- Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và năm 2021, thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế; đơn vị lực lượng vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; cơ sở giáo dục…theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này. 

- Về hồ sơ, thủ tục xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: 

+ Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện tử);

+ Hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

- Nghị định số 44/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2021.

Đính kèm: Thông báo số 1095/TB-CT

Cục Thuế tỉnh An Giang