Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai hóa đơn điện tử trong đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp có sử dụng hóa đơn

Ngày đăng: 05/05/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 6/4/2022, triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó toàn bộ tổ chức kinh tế, tổ chức khác có sử dụng hóa đơn phải chuyển đổi từ hóa đơn theo quy định cũ sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định.

Responsive image

Từ ngày 01/7/2022, hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử

Để việc chuyển đổi HĐĐT đúng thời hạn quy định, ngày 4/5/2022, ông Lê Văn Phước Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tỉnh ký Công văn số 810/CV-BCĐ yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai hóa đơn điện tử trong đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp có sử dụng hóa đơn.

Cụ thể, từ ngày 01/7/2022, hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử đối với toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh và kể cả các đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp có sử dụng hóa đơn. Do đó, đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tich UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có sử dụng hóa đơn theo quy định cũ chuyển sang sử dụng HĐĐT theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Trên cơ sở Kế hoạch số 198/KH-UBND và Kế hoạch chi tiết số 640/KH-CT ngày 06/4/2022 của Cục Thuế, các đơn vị triển khai ngay HĐĐT cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo thực hiện đúng lộ trình đã đề ra, cụ thể đến ngày 31/5/2022 phải hoàn thành.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi số Quốc gia, xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh An Giang; là một trong các điều kiện thuận lợi hình thành nền kinh tế số; thay đổi phương thức quản lý thuế ngày càng hiện đại; tiết kiệm chi phí cho các đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp; cho xã hội và cơ quan Thuế. Do đó các đơn vị khẩn trương tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện; đây còn là một trong những nội dung quan trọng để xét thi đua, khen thưởng cuối năm đối với người đứng đầu cơ quan.

Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử về Ban Chỉ đạo (Cục Thuế), chậm nhất ngày 01/6/2022. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, địa phương kịp thời phản ánh về Cục Thuế để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, chỉ đạo./.

Nguồn: Công văn số 810/CV-BCĐ ngày 4/5/2022

Hải Nhu