Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Quản lý khu kinh tế An Giang hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch sau ngày 25/8/2021

Ngày đăng: 27/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 25/8, Ban Quản lý khu kinh tế An Giang vừa có công văn 1757/BQLKKT-QLĐT, gửi các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image

Yêu cầu các tiếp tục nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch tại Doanh nghiệp. Ảnh: Hà Ngân

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhằm tiếp tục đảm bảo sản xuất an toàn trong điều kiện tình hình dịch bệnh. 

Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang (sau đây gọi chung là Doanh nghiệp) tiếp tục nghiêm túc tổ chức, triển khai đến toàn bộ Ban giám đốc, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thuộc quản lý, ... và những người có liên quan đang hoạt động, làm việc, tạm trú, ... tại cơ sở, bến bãi, ... của Doanh nghiệp thực hiện nghiêm, mạnh mẽ, quyết liệt các nội dung tại Công văn số 694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021, Công văn số 797/UBND-KGVX ngày 30/7/2021, Công văn số 866/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 và Công văn số 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 25/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, các hướng dẫn thực hiện các quy định phòng, chống dịch trong tình hình mới của Ban Quản lý Khu kinh tế (Công văn số 1391/BQLKKT-VP ngày 14/7/2021 đối với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, Công văn số 1395/BQLKKT-VP ngày 14/7/2021 đối với các doanh nghiệp tại khu kinh tế cửa khẩu, Công văn số 1429/BQLKKT-VP ngày 19/7/2021, Công văn số 1548/BQLKKT-VP ngày 31/7/2021, Công văn số 1679/BQlKKT-VP ngày 15/8/2021), các Biên bản làm việc với Đoàn Công tác của Ban Quản lý Khu kinh tế,... và thường xuyên chủ động cập nhật, thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp thẩm quyền về việc triển khai công tác phòng, chống dịch. 

Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu Ban giám đốc các Doanh nghiệp tiếp tục tuyên truyền, thông tin sâu rộng cho cán bộ, công nhân, viên chức, toàn thể người lao động thuộc quản lý,.... và những người có liên quan đang hoạt động, làm việc, tạm trú, ... tại cơ sở, bến bãi, ... của doanh nghiệp về các biện pháp phòng chống dịch, gắn trách nhiệm của các chủ Doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch tại Doanh nghiệp theo các kế hoạch, phương án đã ban hành và các biện pháp chống dịch theo quy định được cấp thẩm quyền hướng dẫn. 

* Về việc thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu tiếp tục thực hiện theo Công văn số 3941/VPUBND-KTN ngày 29/7/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hướng dẫn số 1518/HD-BQLKKT 29/7/2021, Công văn số 1519/BQLKKT-QLDN ngày 29/7/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc tạm thời thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang theo phương án 3 tại chỗ: “sản xuất tại chỗ - ăn uống tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ” cho đến khi có thông báo, hướng dẫn mới. Gắn trách nhiệm của các chủ Doanh nghiệp trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người lao động và cho sản xuất. 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và An Giang nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường; Ban Quản lý Khu kinh tế kêu gọi các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục chia sẻ, đồng lòng chấp hành, thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, để dịch bệnh sớm được kiểm soát, đẩy lùi trong thời gian sớm nhất. 

Trên đây là các nội dung về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch sau ngày 25/8/2021; Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các Doanh nghiệp nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện./.

Tải về các văn bản:

Công văn 1757/BQLKKT-QLĐT

Công văn số 901/UBND-KGVX 

Công văn số 866/UBND-KGVX

Công văn số 797/UBND-KGVX 

Công văn số 694/UBND-KGVX

Công văn số 3941/VPUBND-KTN

Công văn số 1519/BQLKKT-QLDN

Công văn số 1679/BQLKKT-VP 

Công văn số 1429/BQLKKT-VP

Công văn số 1395/BQLKKT-VP 

Công văn số 1391/BQLKKT-VP 

Hướng dẫn số 1518/HD-BQLKKT 

T.N