Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quy định xử lý vi phạm về hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động khai thác kinh doanh cát, sỏi

Ngày đăng: 05/04/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 01/4/2021, Cục Thuế tỉnh An Giang có công văn số 613/CT-TTHT, gửi các tổ chức, doanh nghiệp khai thác kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh An Giang, về việc xử lý vi phạm về hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động khai thác kinh doanh cát, sỏi.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Thuế tỉnh An Giang sẽ phối hợp với các ngành liên quan (Đoàn kiểm tra liên ngành) tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành quy định về hóa đơn, chứng từ kế toán nhằm quản lý chặt chẽ đối với hoạt động khai thác kinh doanh cát, sỏi. Để người nộp thuế biết, tránh những sai sót không đáng có về hóa đơn, chứng từ trong quá trình vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi; Cục Thuế thông báo như sau:

- Tại Điều 12 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông:

“Điều 12. Kinh doanh và sử dụng cát, sỏi lòng sông

1. Cát, sỏi lòng sông được tổ chức, cá nhân kinh doanh phải là cát, sỏi có nguồn gốc hợp pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

2. Trong quá trình vận chuyển cát, sỏi trên sông, chủ phương tiện phải mang theo hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của cát, sỏi là hợp pháp; thông tin, dữ liệu, sổ sách, chứng từ về khối lượng cát, sỏi đang vận chuyển; bên bán phải xuất hóa đơn cho bên mua theo quy định của pháp luật.

3. Mọi hành vi buôn bán, kinh doanh cát, sỏi lòng sông không có nguồn gốc hợp pháp được xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan.

…”

- Tại Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

“Điều 24. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;

…3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều này;

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định, trừ hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập hóa đơn theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 4, khoản 5 Điều này khi người mua có yêu cầu.”

Trong quá trình vận chuyển cát, sỏi trên sông, yêu cầu chủ phương tiện phải mang theo hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của cát, sỏi là hợp pháp; thông tin, dữ liệu, sổ sách, chứng từ về khối lượng cát, sỏi đang vận chuyển. Trường hợp Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra, mà chủ phương tiện không xuất trình hóa đơn, chứng từ; hóa đơn không đúng với số lượng thực tế; xuất trình hóa đơn sau thời điểm kiểm tra (hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm) thì xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Cục Thuế thông tin để tổ chức, doanh nghiệp khai thác kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh An Giang được biết và thực hiện đúng quy định pháp luật về thuế./.

Tải về: Công văn số 613/CT-TTHT

Cục Thuế tỉnh An Giang