Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hướng dẫn nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Ngày đăng: 29/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Cục Thuế tỉnh An Giang nhận được vướng mắc của người nộp thuế (NNT) về việc xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Về vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

“Điều 9. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

1. Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

- Căn cứ khoản 14 Điều 2, khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

14. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.”

“Điều 11 Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:

4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng”

- Căn cứ Công văn số 694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh An Giang; Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương (trong đó có tỉnh An Giang).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp NNT là tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian chấp hành quy định về giãn cách xã hội, thực hiện cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh Covid-19 nếu phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế nhưng không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn theo quy định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cục Thuế tỉnh An Giang trân trọng thông báo để NNT được biết./.

Tải về: Công văn số 1433/CT-KK, ngày 22/7/2021, hướng dẫn nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Cục Thuế tỉnh An Giang