Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai thực hiện khoanh nợ và xóa nợ phạt chậm đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp

Ngày đăng: 04/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 02-8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh -Truyền hình, Báo An Giang Tiếp tục thông tin, tuyên truyền sâu rộng ở địa bàn các cấp về nội dung Nghị quyết xử lý nợ của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính (thời gian tuyên truyền từ nay đến ngày 30/11/2021).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp Cục Thuế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh… đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh; Thu hồi lại số nợ tiền thuế; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đã được xóa nợ khi người nộp thuế đã có quyết định xóa nợ nhưng sau đó thực hiện đăng ký lại sản xuất, kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp thành lập cơ sở, kinh doanh mới; Cung cấp cho cơ quan thuế các thông tin về việc người nộp thuế có quyết định giải thể; các quyết định hoặc thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất kinh doanh; Chịu trách nhiệm quán triệt việc thực hiện đến các cơ quan đăng ký kinh doanh, phối hợp cung cấp cho cơ quan thuế địa phương về thông tin người nộp thuế.

Công an tỉnh phối hợp với cơ quan thuế rà soát hồ sơ người nộp thuế đã chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vị dân sự hoặc đi khỏi nơi cư trú; Có văn bản trả lời về việc cung cấp thông tin khi cơ quan thuế có văn bản yêu cầu; Chỉ đạo các Phòng, Công an các địa phương thực hiện Quy chế phối hợp trong việc phòng, chống trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế, chiếm đoạt tiền thuế, không chấp hành các biện pháp cưỡng chế thuế và phối hợp xác minh thông tin người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan thuế.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan thuế trong việc lập hồ sơ xử lý nợ; cung cấp kịp thời thông tin người nộp thuế; xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn.

Cục Thuế chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các báo, đài địa phương để tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung của Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội; thực hiện công khai các quy trình, thủ tục về xử lý nợ để các cơ quan, doanh nghiệp và người dân hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện; Kiểm tra rà soát, phân loại nợ theo từng địa bàn, từng đối tượng được xử lý nợ thuế, đảm bảo hồ sơ đầy đủ theo Quy trình quản lý nợ hiện hành và đúng quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14; Chỉ đạo các Chi cục Thuế chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn để xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý; Xây dựng kế hoạch phấn đấu đến 31/12/2021 hoàn thành việc xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định.

Theo kế hoạch, việc triển khai thực hiện phải bảo đảm phù hợp, thống nhất với các nội dung quy định của Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính; Bảo đảm cơ sở pháp lý để người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia vào việc xử lý nợ thuế; Tính khả thi trong thực hiện dựa trên cơ sở nguyên tắc đơn giản, minh bạch, phù hợp với thực tiễn, hỗ trợ cơ quan thuế theo dõi, giám sát việc xử lý nợ thuế; Phấn đấu đến ngày 31/12/2021 hoàn thành công tác khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước./.

Tin HY
Nguồn CV số 471/KH-UBND ngày 02/8/2021