Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giải đáp, Hướng dẫn Thuế

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thuế, hóa đơn; kinh doanh bảo hiểm, xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công và kế toán, kiểm toán độc lập (02/12/2021)

 

Thông báo về việc đến hạn nộp thuế đối với các khoản thuế được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ (02/12/2021)

 

Thông báo về thời hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2021 (02/12/2021)

 

eTax Mobile - Ứng dụng Thuế điện tử - phân hệ dành cho cá nhân trên thiết bị di động (22/11/2021)

 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều của Luật Quản lý thuế (19/11/2021)

 

Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (16/11/2021)

 

Một số nội dung cần lưu ý về việc thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (16/11/2021)

 

Các quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt có hiệu lực từ ngày 06/10/2021 (16/11/2021)

 

Một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP (12/11/2021)

 

An Giang: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế (28/10/2021)

 

Hướng dẫn về việc xác định các khoản chi phí sử dụng trực tiếp cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 (26/10/2021)

 

Các chính sách giảm mức thu của một số khoản phí, lệ phí cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (26/10/2021)

 

Một số nội dung cần lưu ý trong thương mại điện tử theo Nghị định số 85/2021/NĐ-CP (19/10/2021)

 

Hướng dẫn nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg (29/07/2021)

 

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ TTHC cửa người nộp thuế (19/07/2021)

 

Hướng dẫn chính sách thuế đối với điện NLMTMN của Công ty Điện lực An Giang (07/07/2021)

 

Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (02/07/2021)

 

An Giang tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (23/06/2021)

 

Thông báo triển khai thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (23/06/2021)

 

Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của Ban Quản lý khu kinh tế (16/06/2021)