Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Uỷ Ban Nhân Dân phường Mỹ Bình thông báo mời thầu Nâng cấp đường Hoàng Văn Thụ

Ngày đăng: 18/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
1. Tên gói thầu: Nâng cấp đường Hoàng Văn Thụ (Gói thầu dành cho cấp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ) - Loại gói thầu: Xây lắp (Bao gồm chi phí láng trại)

- Nội dung chính của gói thầu: Nâng cấp hệ thống cống, hố ga và mặt đường thảm BTNN dày 6cm; dài 211m; rộng 5,6 – 11m; cao trình thiết kế tại mép đường: ≥ + 2,80m. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

2. Tên dự án: Nâng cấp đường Hoàng Văn Thụ

3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Long Xuyên

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút  ngày 21  tháng 06  năm 2019 đến trước 14 giờ 00 phút  ngày 01  tháng 07  năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSMT và nộp HSDT: UBND phường Mỹ Bình, số 07 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TPLX, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.954065

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc đặc cọc bằng sec

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 07 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 07  năm 2019

Mỹ Bình, ngày 17  tháng 06  năm 2019
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
Võ Thị Xuân Kiều

 

các tin khác