Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Trung tâm GDNN-GDTX Tri Tôn thông báo mời chào hàng cạnh tranh Mua sắm thiết bị dạy nghề 2017

Ngày đăng: 04/01/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
Căn cứ Quyết định số: 3176/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Gói thầu Mua sắm thiết bị dạy nghề 2017; Địa điểm: Đường Thái Quốc Hùng, Khóm 4, Thị Trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Trung tâm GDNN-GDTX Tri Tôn thông báo mời chào hàng cạnh tranh trong nước với các nội dung sau:

- Bên mời thầu: Trung tâm GDNN-GDTX Tri Tôn

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề 2017.

- Nguồn vốn: Từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016.

+ Cấp số tiền:     1.000.000.000 đồng

    + Mua sắm thiết bị dạy nghề 2016 : 334.295.544 đồng
    + Số tiền còn lại mua sắm thiết bị dạy nghề 2017: 665.704.456 đồng 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thông báo trên cổng thông tin điện tử An Giang : Từ ngày 02/01/2018.

- Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10/01/2018 đến thời điểm đóng hồ sơ đề xuất (trong giờ hành chính);

- Giá bán 01 bộ HSYC : 1.000.000 đồng/ hồ sơ (Một triệu đồng)

- Thời điểm mở  hồ sơ đề xuất: 14 giờ 00 phút, ngày 19/01/2018.

- Thời điểm đóng hồ sơ đề xuất: 14 giờ 00 phút, ngày 19/01/2018;

- Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tri Tôn; địa chỉ: Đường Thái Quốc Hùng, Khóm 4 Thị Trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang;

- Điện thoại: 0296  3 772 447

Hồ sơ đề xuất dự chào hàng cạnh tranh trong nước sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19/01/2017, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tri Tôn; địa chỉ: Đường Thái Quốc Hùng, Khóm 4, Thị Trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Kính mời đại diện của các nhà thầu tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                               KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

các tin khác