Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ,Châu Đốc

Ngày đăng: 12/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Phương án lựa chọn đơn vị để cấp phép thăm dò tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc - xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo việc lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc - xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân (khu hạ nguồn) với các nội dung như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo việc lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc - xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân (khu hạ nguồn) với các nội dung như sau:

1. Vị trí khu mỏ: Trên Sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc - xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân.

2. Diện tích khu mỏ: dự kiến là 38 ha. Ranh giới khu vực mỏ được giới hạn bởi các điểm khép góc có tọa độ như sau:

Văn bản đính kèm

Thông báo số:1263/TB-STNMT Về việc lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc - xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân (khu hạ nguồn)

các tin khác