Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông trên sông Hậu thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Ngày đăng: 29/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường, khu mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Theo Thông báo đấu giá tài sản số 09/TB.ĐGTS ngày 22/01/2021 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang) như sau: 

- Tên tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Công ty TNHH Phúc Thành Tân Châu (địa chỉ: Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). 

- Loại khoáng sản: Cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường.

- Địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Khu mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 

- Giá trúng đấu giá (Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá R) là 310% (Bằng chữ: Ba trăm mười phần trăm). Giá trúng đấu giá ước tính theo khối lượng mời đấu giá 1.449.000 m3 được tạm tính là 272.882.925.000 đồng và số tiền phải nộp hàng năm theo phụ lục đính kèm. Quyết định cấp phép khai thác khoáng sản được phê duyệt sau khi Công ty TNHH Phúc Thành Tân Châu nộp tiền trúng đấu giá năm đầu.

Đính kèm: 

Thông báo số 829/TB-STNMT

Phụ lục theo Thông báo số 829/TB-STNMT

Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang

các tin khác