Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông báo mời thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2021

Ngày đăng: 19/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Công văn số:234/TĐDVTC-DVTC V/v đăng tải thông báo mời thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung 2021

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Giám đốc Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in và máy photocopy thuộc kế hoạch mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp tỉnh năm 2021.

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính thông báo mời thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2021

Responsive image

 

các tin khác