Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử để nộp hồ sơ trực tuyến

Ngày đăng: 12/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 10/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bàn về việc thực hiện hướng dẫn cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang để nộp hồ sơ trực tuyến.

Responsive image

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang

Theo đó, từ ngày 01/6/2021, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang sẽ tiến hành khóa chức năng nộp hồ sơ trực tuyến khi chưa đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang. Do đó, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh bắt buộc phải đăng ký tài khoản và tiến hành đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. 

Nhằm đảm bảo tỉ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị hỗ trợ, phối hợp thực hiện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp được biết đến các dịch vụ công do cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp; hướng dẫn người dân khi thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các cấp, thực hiện tạo tài khoản công dân/ doanh nghiệp để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang (địa chỉ truy cập: https://dichvucong.angiang.gov.vn/), góp phần hạn chế tập trung đông người nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Cạnh đó, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang. 

Đề nghị Bưu điện tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Cổng thông tin điện tử tỉnh; các Cổng thông tin điện tử thành phần Sở, ngành và huyện, thị, thành đưa tin và đăng tải tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang;

Nguồn: VB số 444/STTTT-CNTT-BCVT ngày 10/5/2021
GP