Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

Ngày đăng: 04/07/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- UBND tỉnh vừa có Công văn số 696/UBND-KGVX ngày 27/6/2022 về việc tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các công điện, hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nêu gương của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các cấp. 

Đồng thời tăng cường truyền thông, vận động người dân đi tiêm chủng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng tại từng huyện, thị xã, thành phố, từng xã, phường, thị trấn, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều đối tượng chưa tiêm chủng mũi 3, mũi 4. 

Tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở tiêm chủng và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn cho các đối tượng nguy cơ cao (nếu cần thiết). Khẩn trương tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vắc xin, ưu tiên sử dụng trước vắc xin có hạn sử dụng ngắn, tránh để vắc xin hết hạn sử dụng, phải hủy bỏ, gây lãng phí ngân sách nhà nước. 

 Khẩn trương tổ chức tiêm chủng mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022. 

Bên cạnh đó, rà soát đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng mũi 3, mũi 4 theo từng nhóm đối tượng (người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi), báo cáo kết quả tiêm chủng, số lượng vắc xin có hạn sử dụng tháng 6/2022 được phân bổ, đã sử dụng, dự kiến sử dụng và dự kiến còn tồn đến hết ngày 30/6/2022 gửi báo cáo về các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur khu vực và Bộ Y tế theo quy định./.

Nguồn: Công văn số 696/UBND-KGVX ngày 27/6/2022 

Hải Nhu