Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính

Ngày đăng: 22/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh năm 2021.

Đối tượng là Sở, ban, ngành tỉnh; các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Tiêu chí thi đua đối với tập thể là triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng các nhiệm vụ, mục tiêu, đề án được giao trong Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban hành kế hoạch cải cách hành chính đúng thời gian quy định, trong đó xác định đầy đủ các lĩnh vực cải cách hành chính (công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số) có bố trí kinh phí thực hiện; Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính và triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra; Ban hành kế hoạch kiểm tra theo thẩm quyền, tiến hành kiểm tra đầy đủ theo kế hoạch, các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý bằng văn bản; Báo cáo công tác cải cách hành chính theo định kỳ đầy đủ, gửi về Sở Nội vụ theo đúng thời gian quy định; Thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đúng quy định; Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị; Có sáng kiến cải cách hành chính mang lại hiệu quả được cấp có thẩm quyền công nhận; Có đăng ký thi đua cải cách hành chính gửi Sở Nội vụ đúng thời gian; Có Chỉ số cải cách hành chính trong nhóm điều hành tốt

Cùng với đó, tiêu chí thi đua dành cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong năm không bị người dân phản ánh có thái độ quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu hoặc tham ô, lãng phí ngân sách nhà nước, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp; Tham gia tích cực vào quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, địa phương; Có hành động và việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đề xuất các giải pháp, sáng kiến thực hiện các nội dung thi đua đạt hiệu quả, được tập thể ghi nhận.

Phong trào thi đua được phát động nhằm tạo động lực trong đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Phát hiện, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua, từ đó nhân rộng và lan tỏa trong toàn xã hội.

Thời gian phát động kể từ ngày ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2021./.

Tin HY
Nguồn
QĐ số 443 /KH-UBND ngày 21/7/2021