Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 14/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 14/10/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Responsive image
 

Theo đó, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Qua đó, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các nội dung tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp như: Tờ trình ban hành Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương; Tờ trình ban hành Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2021; Tờ trình ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang; Tờ trình ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020; Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức chi giải thưởng và nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang; Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để đảm bảo nội dung, chương trình kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý, các tờ trình trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ra nghị quyết phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Theo kế hoạch, dự kiến kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 10 năm 2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Vũ Hùng