Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quy định về điều kiện, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 11/02/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022, Quy định về điều kiện, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/ 02/2022 và thay thế Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về điều kiện, nguyên tắc xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang có 04 chương và 18 Điều. Tại Điều 4 quy định Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có 02 trường hợp bao gồm Trường hợp được hỗ trợ cho mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và Trường hợp chỉ hỗ trợ cho thuê nhà ở xã hội.

Đối với trường hợp được hỗ trợ cho mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì thuộc các đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở, cụ thể như Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật Nhà ở; Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Còn trường hợp chỉ hỗ trợ cho thuê nhà ở xã hội thì thuộc đối tượng quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật Nhà ở bao gồm các đối tượng là học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập.

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội của các đối tượng vừa nêu  phải đáp ứng được các điều kiện về nhà ở, cư trú và thu nhập được Quy định tại  Điều 5 của Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Xuân Ngọc

Nguồn: Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND, ngày 10/02/2022