Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

UBND tỉnh An Giang trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực y tế và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng: 18/04/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo số 160/BC-UBND ngày 25/3/2022 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trả lời các ý kiến liên quan đến lĩnh vực y tế và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

Nội dung thứ nhất, cử tri Phú Tân đề nghị tỉnh đầu tư, bố trí, hỗ trợ cho tuyến y tế xã, phường, thị trấn đủ mạnh, để đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, để giảm tải cho ngành y tế tuyến trên. 

UBND tỉnh trả lời: Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban nhânn dân (UBND) tỉnh, ngành Y tế đã triển khai và đẩy mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh An Giang trong tình hình mới giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 02/05/2018 của UBND tỉnh An Giang; phối hợp với UBND huyện, thị, thành phố tranh thủ nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo, chính sách thu hút nguồn nhân lực cho y tế cơ sở, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.  

Theo danh mục dự kiến dự án đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (kèm theo Công văn số 126/UBND-KTTH ngày 14/02/2022) của UBND tỉnh An Giang, có 17 Trạm y tế xã, phường được đưa vào danh mục dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 39 trạm y tế xã, phường được đưa vào danh mục dự án đầu tư ngoài trung hạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư dự kiến là 150 tỷ đồng. Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại An Giang, ảnh hưởng đến nhiều hoạt động của ngành, tăng gánh nặng cho ngành y tế, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp và lan nhanh như hiện nay, ngành Y tế đã tổ chức triển khai Tổng đài 1022 tư vấn điều trị F0 tại nhà, điều này đã góp phần san sẻ, giảm áp lực cho y tế tuyến cơ sở.

Nội dung thứ hai, cử tri An Phú đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi được hưởng BHYT. 

UBND tỉnh trả lời: Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế không quy định việc hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi. Theo kiến nghị của cử tri, Sở Y tế sẽ đưa vào nội dung góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung gửi Bộ Y tế tổng hợp trình Chính phủ, Quốc hội xem xét.

Nội dung thứ ba, cử tri Tân Châu có ý kiến trong thời gian qua, một số người dân trên địa bàn thị xã Tân Châu bị bệnh thận, phải đi đến Bệnh viện Nhật Tân hoặc Bệnh viên ĐKKV Châu Đốc chạy thận. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên việc đi lại khám chữa bệnh cho người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều lúc phải lưu trú lại Châu Đốc để điều trị và chạy thận. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm trang bị các điều kiện thành lập khoa chạy thận tại Bệnh viện ĐKKV Tân Châu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chạy thận tại Tân Châu, hạn chế việc đi lại trong điều kiện tình hình dịch bệnh cũng như đảm bảo sức khỏe người dân (cử tri phường Long Phú). 

UBND tỉnh trả lời: Trên địa bàn thị xã Tân Châu, chỉ có Bệnh viện đa khoa (BVĐK) khu vực Tân Châu là bệnh viện tuyến tỉnh, thực hiện được nhiều kỹ thuật chuyên môn cao. Tuy nhiên, thời gian qua chưa triển khai được kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị và định hướng phát triển chuyên môn phục vụ người bệnh, Sở Y tế đã chỉ đạo BVĐK khu vực Tân Châu xây dựng Đề án triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo, từ đó đầu tư trang thiết bị và đào tạo nhân lực để triển khai thực hiện trong thời gian tới.   

Nội dung thứ tư, cử tri Tân Châu đề nghị tỉnh xem xét tăng biên chế cho trạm y tế các xã, phường, thị trấn; tăng cường cung cấp trang thiết bị, dụng cụ, nhân lực cho trạm y tế các xã, phường thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch. 

UBND tỉnh trả lời: Về việc tăng biên chế, căn cứ chỉ tiêu biên chế UBND tỉnh giao cho các đơn vị, Thủ trưởng đơn vị tùy vào đặc thù của từng địa phương có sự sắp xếp, bố trí hợp lý nguồn nhân lực cho từng xã, phường, thị trấn dựa trên quy định Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Do Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước đã hết hiệu lực và chưa có Thông tư thay thế, Sở Y tế và Sở Nội vụ đã phối hợp đề xuất Trung ương xem xét tăng định mức biên chế tại Trạm Y tế từ 07 đến 12 người. Trước khi có quy định của Trung ương, Sở Y tế đề nghị các TTYT huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT, bố trí hợp lý nguồn nhân lực cho từng xã, phường, thị trấn.

Nội dung thứ năm, trong quá trình điều trị F0 tại nhà cho người dân, phải thực hiện test nhanh định kỳ theo quy định có thu phí của người dân không? nếu có thì theo mức thu hiện nay là 110.000 đ/ lần cao hơn so với bệnh viện  tỉnh An Giang là 60.000đ/lần. Vậy mức thu phí hiện tại theo văn bản nào. Đề nghị các ngành chức năng xem xét làm rõ vấn đề trên để người dân hiểu. 

UBND tỉnh trả lời: Bệnh COVID-19 được xếp là bệnh truyền nhiễm nhóm A, theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm người bệnh COVID-19 được điều trị miễn phí, kể cả xét nghiệm.

Về mức giá xét nghiệm: ngày 08/11/2021 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BYT quy định giá dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2, theo đó dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có giá là 109.700 đồng/xét nghiệm. Ngày 18/02/2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BYT quy định giá dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2, thay thế Thông tư số 16/2021/TT-BYT và có hiệu lực thi hành từ ngày 21/02/2022. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2 theo Thông tư 02/2022/TT-BYT tại Công văn số 662/SYT-KHTC ngày 04/03/2022. Theo đó, mức giá dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2 thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm. 

Nội dung thứ sáu, cử tri Tri Tôn đề nghị tỉnh xem xét đầu tư cho y tế cơ sở (con người và cơ sở vật chất), để nâng cao công tác khám chữa bệnh cho y tế cơ sở, qua đó tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện (Cử tri xã Lương An Trà, thị trấn Ba Chúc). 

UBND tỉnh trả lời: Trong những năm qua, ngành Y tế đã triển khai và đẩy mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh An Giang trong tình hình mới giai đoạn 2018–2025” theo Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 02/05/2018 của UBND tỉnh An Giang; Phối hợp với UBND huyện, thị thành phố tranh thủ nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo, chính sách thu hút nguồn nhân lực cho y tế cơ sở. Có 100% Trạm y tế xã có bác sỹ làm việc (trong đó tỷ lệ Trạm y tế xã có biên chế bác sỹ là 77,56%), 100% Trạm y tế xã có y sỹ sản nhi hoặc nữ hộ sinh, 100% xã có cơ sở trạm, 100% khóm, ấp có nhân viên y tế hoạt động, 98,7% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế. 100% Trạm y tế xã thực hiện khám chữa bệnh BHYT. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2559/QĐ-BYT ngày 20/04/2018 của Bộ Y tế về Kế hoạch tăng cường thực hiện điều trị, quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, dự phòng, phát hiện sớm ung thư,... theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Riêng tại địa bàn xã Lương An Trà, UBND huyện Tri Tôn đã thực hiện đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trạm y tế xã Lương An Trà, đã nghiệm thu hoàn thành ngày 20/12/2017 với tổng vốn đầu tư là 4.486.298.800 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Hiện nay, công trình Trạm Y tế xã Lương An Trà vẫn còn mới, đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân tại địa phương.

Lĩnh vực công tác phòng, chống Covid-19, cử tri Thoại Sơn, Chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu đề nghị các ngành chức năng của tỉnh sớm triển khai tiêm ngừa văcxin phòng chống dịch Covid-19 cho các em học sinh từ 05 đến 11 tuổi, nhằm giúp các em trở lại lớp học an toàn và để đảm bảo quá trình học tập, cũng như việc tiếp thu kiến thức của các em, vì hiện nay việc học trực tuyến của các em chưa đảm bảo chất lượng và chưa đạt hiệu quả. 

UBND tỉnh trả lời: Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là chủ trương đúng đắn, giúp đạt được miễn dịch cộng đồng để ứng phó với dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Thời gian gần đây, biến chủng Omicron xuất hiện nhiều, đã có nhiều trẻ em mắc bệnh, trong đó có cả trẻ em từ 05-11 tuổi. Nhận thức được vấn đề này, Sở Y tế đã có Công văn số 907/SYT-NVY ngày 19/02/2022 gửi Bộ Y tế để đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 05-11 tuổi, với tổng số 446.118 liều. Tuy nhiên, đến nay chưa có chỉ đạo, hướng dẫn và phân bổ vắc xin từ Bộ Y tế nên chưa triển khai được. Khi Bộ Y tế phân bổ vắc xin sẽ triể khai thực hiện

Cử tri Châu Đốc: Đánh giá cao, biểu dương tinh thần trách nhiệm, hình thức phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, đặc biệt là thành phố Châu Đốc vừa qua đã mang lại thành quả rất tốt, đến nay đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, số người bị F0 đã giảm đáng kể, tỷ lệ số người được tiêm ngừa đạt trên 90%. Đề nghị cấp thẩm quyền nên xem xét cần có chế độ chính sách ưu đãi cho các đối tượng như: Cán bộ Y tế, lực lượng dân quân, tình nguyện viên ở khóm đã tham gia tốt công tác phòng chống dịch, vì lực lượng này không được hưởng lương. 

UBND tỉnh trả lời: Tại Điều 2 Nghị quyết số 16/2020/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 có quy định mức phụ cấp cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch Covid-19. Trong đó có Cán bộ y tế, lực lượng dân quân, tình nguyện viên, mức chi không quy định cho các đối tượng cụ thể mà quy định theo nhiêm vụ khi tham gia chống dịch, cụ thể như sau: 

Tại khoản 3 quy định “Chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với: đ) Người làm nhiệm vụ khoanh vùng, phong tỏa, tuần tra, kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly y tế tập trung, chốt kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn dân cư có người nhiễm COVID-19; 

Tại khoản 5 quy định “Người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú), phân luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách ly y tế tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước; người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các tổ, chốt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người mắc, nghi mắc COVID-19 được hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày.”

Tại điểm b) khoản 6 quy định “Mức 130.000 đồng/người/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch.”

Do vậy, trong thời gian tham gia chống dịch các đối tượng như: Cán bộ y tế, lực lượng dân quân, tình nguyện viên ở khóm đã tham gia phục vụ phòng chống dịch ở nhiệm vụ nào thì được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch theo mức quy định. Đồng thời tại khoản 7 điều 4 Nghị quyết số 16/NQ-CP cũng quy định đơn vị chi trả kinh phí như sau: 

“Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phòng, chống dịch, khám bệnh, chữa bệnh, cách ly y tế tập trung có trách nhiệm chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này cho các đối tượng sau đây:

a) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

b) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị khác liên quan trên địa bàn, cơ quan, đơn vị cấp trên, cơ quan, đơn vị ở địa phương khác cử đến để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình (nếu có).

c) Cộng tác viên, tình nguyện viên tham tham gia các hoạt động phòng, chống dịch, cách ly y tế tập trung tại cơ quan, đơn vị mình.”

Cử tri Phú Tân, đề nghị sớm tiêm đủ liều vacxin cho các em học sinh trong độ tuổi từ 12-17 tuổi, để sớm trở lại lớp học trực tiếp. 

UBND tỉnh trả lời: Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi của tỉnh đã được triển khai thực hiện từ tháng 11/2021, đến nay đã hoàn thành việc bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi, cụ thể: tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 102,77%, tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 96,84%. 

Cử tri Châu Phú: Tình hình tử vong do Covid-19 hiện nay tại An Giang ngày càng tăng cao, đề nghị ngành Y tế có giải pháp ngăn chặn hiệu quả hơn.

UBND tỉnh trả lời: Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong giai đoạn tháng 10-12/2021 với tỷ lệ mắc và tử vong cao, do tốc độ lây lan và độc lực mạnh của biến thể Delta, hàng ngày có trung bình 20 trường hợp tử vong. Với quyết tâm và nổ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 và sự hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện tuyến Trung ương, ngành y tế đã nổ lực trao đổi, học tập kinh nghiệm điều trị của các bệnh viện tuyến trên, hội chẩn các trường hợp bệnh nặng. Đến nay tỷ lệ tử vong do COVID-19 của tỉnh đã giảm rõ rệt, trung bình có 01 trường hợp/ngày./.

 Vũ Hùng