Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về chuyên đề xây dựng pháp luật

Ngày đăng: 11/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 01-10, UBND tỉnh đã ban hành công văn triển khai Nghị quyết của Chính phủ về chuyên đề xây dựng pháp luật.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức quán triệt Nghị quyết số 66/NQ-CP và Nghị quyết số 94/NQ-CP của Chính phủ về những nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao tính chủ động, thích ứng nhanh với pháp luật chuyên ngành và định hướng tham mưu thực hiện xây dựng các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công công chức, viên chức trong ngành, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt nội dung Công văn số 206/UBND-NC ngày 17/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. 

Tiếp tục tăng cường rà soát, xác định những quy định của Trung ương và của tỉnh có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tế ở địa phương, gây cản trở cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 để tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời đề xuất Trung ương hoặc điều chỉnh, sửa đổi. 

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo dõi tiến độ và kết quả xử lý của các bộ, ngành Trung ương đối với các đề nghị về thể chế của tỉnh trong thời gian qua theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp tổng hợp) chậm nhất đến cuối tháng 11/ 2021./.

Tin HY
Nguồn:
Công văn số 1083/UBND-NC ngày 01/10/2021