Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kiểm tra cải cách hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới

Ngày đăng: 30/06/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 29-6, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh An Giang, do Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Trương Long Hồ làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn huyện Chợ Mới. Ông Cù Minh Trọng - Chủ tịch UBND Huyện Chợ Mới đã tiếp và làm việc với đoàn.

Responsive image

Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chợ Mới và xã Long Kiến, làm việc với UBND huyện, nghe địa phương báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính huyện Chợ Mới 6 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, địa phương đã hoàn thành 13/65 đầu công việc đạt 20%. Kết quả triển khai cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã tiếp nhận trên 34.600 hồ sơ. Trong đó, hơn 14.000 hồ sơ mức độ 2; gần 4.700 hồ sơ mức độ 3; hơn 13.000 hồ sơ mức độ 4, tỷ lệ đạt 98,60%. Hoàn thành việc kiện toàn 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bao gồm 1 Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quá cấp huyện và 18 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cặp xã. Các quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính được quy định ngày càng chặt chẽ, cụ thể và công khai, thời gian giải quyết nhanh hơn so với trước đây, giảm bớt tình trạng phiền hà, đi lại nhiều nơi, nhiều lần cho nhân dân. 

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang nhấn mạnh, huyện đã chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch về công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2030; tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện công tác CCHC. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiến tiến, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm để đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục. 

Trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang đề nghị địa phương tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu; triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên và văn bản chỉ đạo của đơn vị ban hành; tiếp tục chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động đơn vị thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Quan tâm đẩy nhanh chỉ tiêu tiến độ thực hiện với một trình cụ thể, phân công từng cá nhân, đơn vị phụ trách. Mạnh dạn đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng CCHC. Cần có những giải pháp trong việc tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Những đơn vị chưa thực hiện chữ ký số mạnh dạn đề xuất chấn chỉnh. Đặc biệt quan tâm bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC cấp huyện.

Các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 – 2030 cần bám sát vào các chỉ tiêu của tỉnh và có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn kế hoạch đề ra… ./. 

Kiều Tiên