Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp năm 2021

Ngày đăng: 22/12/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Đính kèm: Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp năm 2021

TT

ĐƠN VỊ TRẢ LỜI

Trang

I.

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

1

II.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

21

III.

Cục Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

23

IV.

Tổng cục Thi hành án dân sự

29

V.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

30

VI.

Cục Bổ trợ tư pháp

39

VII.

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

53

VIII.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

62

IX.

Cục Trợ giúp pháp lý

66

X.

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

72

XI.

Cục Kế hoạch - Tài chính

75

XII.

Cục Con nuôi

76

XIII.

Cục Bồi thường nhà nước

79

XIV.

Vụ Tổ chức cán bộ

81

XV.

Học viện tư pháp

86

XVI.

Cục Công nghệ thông tin

88

XVII.

Thanh tra Bộ

95