Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về dữ liệu dân cư, định danh

Ngày đăng: 04/04/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 4/4, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch 145/KH-UBND, ngày 18/3/2022 về thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ trì, được kết nối đến cấp huyện, xã.

Responsive image

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh

Responsive image

Kết nối các điểm cầu 

Quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích. Đó là phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Responsive image

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, thông tin thuận lợi, vướng mắc, khó khăn ban đầu khi triển khai thực hiện Kế hoạch 145; giải pháp thực hiện trong thời gian tới phù hợp thực tế địa phương, đơn vị.

Responsive image

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định, hội nghị này có ý nghĩa hết sức quan trọng để triển khai thực hiện Đề án 06. Kế hoạch của UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho 28 sở, ngành; khối lượng công việc phải triển khai tại địa phương khá lớn, thời gian thực hiện gấp rút, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao. Vì vậy, cần sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo; phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được phân công./. 

Gia Khánh – Trung Cang