Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang đẩy mạnh thực hiện dịch vụ trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng: 18/02/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 17/2/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 137/UBND-TH về việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Responsive image

Ảnh minh họa 

Theo đó, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong việc đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu các khuyến nghị được tổng hợp tại Báo cáo số 03/Ban IV ngày 20/01/2022 của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyên thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp UBND tỉnh thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, hình thành các dữ liệu dùng chung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của các bộ, ngành với Hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trên cơ sở tái cấu trúc các quy trình thủ tục, tạo thuận lợi cho người dùng và phối hợp rà soát tổng thể quy định pháp lý liên quan (nếu có) để chuyển đổi hình thức thực hiện từ trực tiếp sang trực tuyến. 

UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://quantrincovi.dichvucong.gov.vn đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc vận hành và xử lý phản ánh, kiến nghị trong thời gian ngắn nhất trên Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá thực tiễn, làm rõ những hạn chế về quy định và thực thi (nếu có) liên quan đến việc giải quyết TTHC hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, giúp UBND tỉnh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách hỗ trợ, góp phần đẩy mạnh an sinh, mang lại động lực cho nỗ lực phục hồi, phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong giám sát việc thực hiện cải cách TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn với các chỉ tiêu cải cách cụ thể, tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan liên quan để đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành và địa phương.

Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh về các hình thức khen thưởng, kỷ luật để tạo động lực, bảo đảm tính nghiêm túc, hiệu quả trong công tác cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp./.

Nguồn: Công văn số 137/UBND-TH ngày 17/2/2022 của UBND tỉnh

Tin: Thành Nhơn