Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Công thương An Giang: Hướng dẫn tạm thời cho doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh

Ngày đăng: 01/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sở Công thương tỉnh An Giang vừa có hướng dẫn tạm thời cho doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời gian toàn tỉnh đang áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình).

Theo đó, hướng dẫn tạm thời cho doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang được áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trong và ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn An Giang.

Phân loại cấp độ dịch cấp 1 là nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2 nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp 3 nguy cơ cao tương ứng với màu cam và cấp 4 nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Theo hướng dẫn tạm thời cho doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh Sở Công Thương tỉnh An Giang, trong tổ chức sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp được chủ động, linh hoạt sản xuất kinh doanh theo các cấp độ 1, 2 với quy mô theo nhu cầu dây chuyền sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tuân thủ 5 K; chủ cơ sở, doanh nghiệp và người lao động đã được tiêm vắc xin ít nhất 1 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo các cấp độ 1, 2  phải có kế hoạch sản xuất an toàn và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động theo hướng dẫn của Sở Y tế tại công văn số 3190/SYT-NVY.  Đối với doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, trước khi cho công nhân về nơi cư trú thì phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc với kết quả âm tính với SARS CoV-2 thì mới cho về.

Ở cấp độ 3, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được phép hoạt động, công suất hoạt động còn 50%; tuân thủ 5K. Chủ cơ sở, doanh nghiệp và người lao động đã được tiêm vắc xin ít nhất 1 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Định kỳ 1 tuần/lần thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên tối thiểu 20% người lao động để tầm soát.

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo cấp độ 3, chủ cơ sở, doanh nghiệp phải có kế hoạch sản xuất an toàn và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.  Đối với doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, trước khi cho công nhân về nơi cư trú thì phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc với kết quả âm tính với SARS CoV-2 thì mới cho về.

Ở cấp độ 4, doanh nghiệp được phép hoạt động, công suất hoạt động còn 30%; tuân thủ 5 K. Chủ cơ sở, doanh nghiệp và người lao động đã được tiêm vắc xin ít nhất liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. 

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo cấp độ 4, doanh nghiệp phải có kế hoạch sản xuất an toàn và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Định kỳ 1 tuần/lần thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên tối thiểu 20% người lao động để tầm soát.  Đối với doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, trước khi cho công nhân về nơi cư trú thì phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc với kết quả âm tính với SARS CoV-2 thì mới cho về.

Theo hướng dẫn của Sở Công Thương tỉnh An Giang: Doanh nghiệp khi tổ chức sản xuất phải xây dựng phương án sản xuất, các nội dung phòng, chống dịch COVID-19 gồm: Phương án sản xuất; kế hoạch phòng, chống dịch; cam kết phòng, chống dịch; cam kết phòng, chống dịch COVID-19 giữa người lao động với chủ doanh nghiệp; đơn tự nguyện xin tham gia sản xuất của người lao động.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì tổ chức sản xuất; đồng thời, gửi hồ sơ về Sở Công Thương để theo dõi, giám sát. Sở Công Thương sẽ phối hợp các sở ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố kiểm tra giám sát công tác an toàn phòng, chống dịch COVID- 19 trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp./.

Tải về: Công văn số 1836/SCT-QLCN

Quang Minh