Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch khảo sát trước kỳ họp cuối năm 2021

Ngày đăng: 05/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch khảo sát trước kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, đối tượng khảo sát là Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố, nội sung khảo sát tập trung xem xét việc cấp giấy phép khai thác đất mặt, khoáng sản (cát sông) trên địa bàn tỉnh; kết quả triển khai thực hiện các dự án có thu hồi đất từ năm 2018 đến năm 2021; đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; việc thực hiện các chính sách có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; tình hình bố trí kinh phí thực hiện các chính sách, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế,…; kết quả giải quyết của các sở, ngành tỉnh đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố (kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh). Việc thực hiện Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trên cơ sở kết quả khảo sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ rút ra những kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường biện pháp lãnh đạo, điều hành góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyêt về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021 và các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

 

Vũ Hùng