Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Châu Thành đẩy mạnh cải cách hành chính

Ngày đăng: 01/03/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Những năm qua, huyện Châu Thành triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trên mọi lĩnh vực.

Qua đó, làm chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển.

Xác định công tác chỉ đạo, điều hành CCHC là một trong các giải pháp trọng tâm trong quá trình phát triển KTXH, UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm việc quản lý, điều hành công tác CCHC thống nhất, đồng bộ từ huyện đến xã, phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Responsive image

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đều ban hành kế hoạch CCHC để triển khai thực hiện, cụ thể hóa và không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác CCHC. Năm 2021, thực hiện CCHC tập trung vào 6 lĩnh vực trọng tâm, đó là: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính…

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục công khai đầy đủ bộ TTHC và kịp thời niêm yết các TTHC khi có sửa đổi, bổ sung của các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết, mức thu phí, lệ phí, đường dây nóng tại nơi làm việc và trên trang thông tin điện tử, giúp các tổ chức, cá nhân dễ dàng tìm hiểu và thực hiện khi có yêu cầu.

Năm 2021, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tiếp nhận trong kỳ báo cáo 122.818 TTHC (tiếp nhận mới 106.457 TTHC; số từ kỳ trước chuyển qua 16.361 TTHC), đã giải quyết 122.685 TTHC (giải quyết trước hạn 16.176 TTHC, đúng hạn 106.509 TTHC, không có TTHC nào quá hạn). Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã tiếp nhận 38.325 TTHC, đã giải quyết 100% (giải quyết trước hạn 13.474 TTHC, đúng hạn 24.851 TTHC, không có TTHC nào quá hạn).

UBND huyện tiếp tục duy trì thực hiện mô hình “Ngày không hẹn”, “Ngày không viết” 2 ngày/tuần (cấp huyện) và 2 tuần/tháng (cấp xã). Bên cạnh đó, ghi nhận 6 cách làm hay, mô hình mới trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị đang thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực, cần được nhân rộng thông qua cuộc thi “Tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp, mô hình nhằm đẩy mạnh CCHC huyện Châu Thành năm 2021”. Ngoài ra, UBND thị trấn An Châu thực hiện hiệu quả mô hình “Hỗ trợ thực hiện hồ sơ xác nhận của cơ quan, địa phương liên quan để đăng ký lại khai sinh hoặc đăng ký khai sinh cho người có giấy tờ cá nhân”, “Thực hiện nhận và trả kết quả thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa hộ khẩu và hưởng chế độ mai táng phí (nếu có) tại nhà”; UBND xã Bình Hòa với mô hình “3 tại nhà” đối với TTHC thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội; UBND xã Tân Phú với mô hình “Ứng dụng Zalo trong giải quyết hồ sơ TTHC”, “Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại nhà miễn phí”…

Phòng Nội vụ huyện Châu Thành phối hợp với Viettel chi nhánh An Giang thực hiện “Tổng đài hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện TTHC trên địa bàn huyện Châu Thành” với đầu số hotline 1900.96.96.67. Tổng đài thực hiện 4 chức năng chính: Hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các loại TTHC; thực hiện nhận hồ sơ và trả kết giải quyết tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân; lưu trữ thông tin kiểm soát được thái độ của công chức, viên chức trong quá trình hướng dẫn và giải quyết hồ sơ TTHC.

Responsive image

Người dân tra cứu thủ tục hành chính

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; thường xuyên cập nhật kịp thời các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung lên trang thông tin điện tử của huyện. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm soát việc thực hiện TTHC; rà soát các quy định hành chính, đơn giản hóa TTHC, nghiên cứu đề xuất cải tiến TTHC. Bên cạnh đó, quan tâm công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC đúng quy định pháp luật…

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài cho biết, thời gian tới,  huyện Châu Thành tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả những giải pháp nâng cao chỉ số CCHC. Đồng thời, tổ chức thực hiện Chương trình CCHC huyện Châu Thành giai đoạn 2021-2025 toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; nâng cao việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Ngoài ra, nhân rộng những sáng kiến mới, cách làm hay; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích… nhằm cắt giảm thời gian và tiết kiệm tối đa chi phí liên quan đến việc giải quyết TTHC cho người dân và tổ chức./.

Trung Hiếu