Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng: 13/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG) -Ngày 13/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình ký công văn 846/UBND-TH, triển khai việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thực hiện Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 09/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Công văn số 2582/LĐTBXH-VP ngày 06/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

Responsive image

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng chậm xử lý hồ sơ hoặc từ chối hồ sơ nhưng không nêu rõ lý do đối với các dịch vụ công trực tuyến

Để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, nhanh chóng, thuận tiện. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai, thực hiện theo quy trình, biểu mẫu tại văn bản số 2307/LĐTBXH-VP ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tại địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng chậm xử lý hồ sơ hoặc từ chối hồ sơ nhưng không nêu rõ lý do đối với các dịch vụ công trực tuyến: 

(1) Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

(2) Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; 

(3) Hỗ trợ người lao động ngừng việc; 

(4) Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

(5) Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

Responsive image

Người dân, doanh nghiệp dễ dàng thực hiện nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện rà soát, cung cấp danh sách công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (trường hợp có thay đổi) theo mẫu “Danh sách công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ DVC hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia” về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 16/8/2021. (Tải mẫu tại địa chỉ: http://bit.ly/dscbccncovi ) . Đồng thời, chỉ đạo cán bộ thực hiện tiếp nhận, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận, xử lý, đăng tải công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đặc biệt là các phản ánh, kiến nghị có liên quan tới việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh quán triệt tới các hội viên; Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang đăng tải thông tin để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết và tham gia sử dụng các dịch vụ công nêu trên tại địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn

Tải về: Công văn số 846/UBND-TH

Phan Thanh