Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Phát động thi đua kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày đăng: 03/06/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 24-5, UBND tỉnh đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Đối tượng thi đua là tập thể các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; Cán bộ, công chức có thành tích trong thực hiện thủ tục hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Tiêu chí thi đua chủ yếu tập trung vào thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính; ban hành các kế hoạch như hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính và tuyên truyền…; Thực hiện quy định về ban hành thủ tục hành chính theo thẩm quyền; Công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết; Đăng tải công khai thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố; Cập nhật quy trình nội bộ sang quy trình điện tử trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Công khai đầy đủ nội dung thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; Thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa đúng theo danh mục đã ban hành; Số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; Tích hợp các thủ tục hành chính DVC mức độ 3,4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Hồ sơ thủ tục hành chính do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn; Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC; Xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; Thực hiện tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính…

Việc phát động phong trào thi đua nhằm phát huy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Đảm bảo thủ tục hành chính được cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp và trên môi trường điện tử, qua đó tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian phát động thi đua từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/12/2022.

HY

Nguồn QĐ số 1074/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh An Giang.