Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Châu Thành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 08/03/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thời gian qua, Châu Thành đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong việc cải cách hành chính, trong đó nổi bật là từng bước áp dụng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và xây dựng chính quyền huyện Châu Thành ngày càng vững mạnh.

Responsive image
 

Xác định cải cách hành chính có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của huyện, từ đầu năm 2022, UBND huyện Châu Thành đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Huyện đã tập trung xây dựng và triển khai Chính quyền điện tử bảo đảm phục vụ cho việc trao đổi thông tin trong hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành, hệ thống một cửa điện tử.

Trong năm 2021, huyện đã triển khai thành công việc thực hiện đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng được triển khai kết nối thông suốt từ huyện tới các xã, thị trấn, đảm bảo việc gửi, nhận văn bản nhanh chóng thuận lợi. Đến nay cấp trên 700 tài khoản thư điện tử, trong đó có 67 các cơ quan ban, ngành, đơn vị sự nghiệp; 72 đơn vị trường học, trên 561 cá nhân thường xuyên sử dụng thư điện tử để trao đổi trong công việc. Bên cạnh đó, hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trả đúng hạn. Tiếp nhận và xử lý trực tuyến tại UBND cấp huyện: mức độ 3: 156/2115, đạt tỷ lệ: 0.074%; mức độ 4: 76/149, đạt tỷ lệ: 0.51%; tiếp nhận và xử lý trực tuyến tại UBND cấp xã: mức độ 3: 702/2135, đạt tỷ lệ:0.329%; mức độ 4: 327/1266 đạt tỷ lệ: 0.258%.

Hệ thống phòng họp không giấy tờ hay còn gọi là eCabinet đang phối hợp triển khai hệ thống cho các ngành, xã, thị trấn. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đã được đầu tư, lắp đặt tại UBND huyện và 13/13 xã, thị trấn phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành từ huyện đến xã, hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn.

Hiện nay, 100% các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp của huyện và UBND các xã, thị trấn được đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng LAN và các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin; thiết bị sao lưu dữ liệu. Hạ tầng phần cứng cơ bản đáp ứng cho công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước cấp huyện. Về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành, 100% các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn triển khai kết nối liên thông hệ thống phần mềm liên quan đến quản lý văn bản và điều hành; trong đó các văn bản, tài liệu trao đổi giữa các đơn vị trong huyện được chuyển dưới dạng văn bản điện tử; 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức là lãnh đạo, công chức phụ trách văn thư được cung cấp chứng thư số, triển khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động công vụ.

Cùng với đó, huyện đã triển khai Tổng đài hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành với đầu số hotline: 1900.96.96.67 giúp người dân được thuận tiện liên hệ công việc, chi tiết thủ tục hành chính và các thông tin khác mà người dân thắc mắc. Đồng thời, tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện thực hiện tiếp nhận 97.630 hồ sơ, (trong đó tồn tháng 12/2020 chuyển sang 617 hồ sơ); trả hồ sơ: trước hẹn 25.838 hồ sơ, đúng hẹn 71.655 hồ sơ, tồn 137 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn trả; Bộ phận TN&TKQ cấp xã: Đã tiếp nhận 14.987 hồ sơ, trả sớm và đúng hẹn 36.314 hồ sơ, không có hồ sơ tồn đọng. Trong đó: tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính là 82.934 hồ sơ, trong đó nhận qua bưu chính là 4.990 hồ sơ và trả hồ sơ qua bưu chính là 77.944 hồ sơ.

Các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 và phần mềm một cửa được huyện triển khai có hiệu quả. Trong mức độ 3 (tổng số 3.537 hồ sơ) huyện đã tiếp nhận 2.521 hồ sơ và giải quyết được 2.521 hồ sơ, trong đó cấp xã tiếp nhận 1.016 hồ sơ và giải quyết 916 hồ sơ. Còn ở mức độ 4 (tổng số 1.279 hồ sơ) huyện đã tiếp nhận 130 hồ sơ và giải quyết được 110 hồ sơ, trong đó cấp xã tiếp nhận 1.149 hồ sơ và giải quyết 1.149  hồ sơ.

Trong quá trình thực hiện, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, đồng thời tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử. Bên cạnh đó, huyện tăng cường chỉ đạo tổ công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ đáp ứng của kết cấu hạ tầng, có phương án đầu tư các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động của các đơn vị trên địa bàn huyện.

Đến nay, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xử lý văn bản trên hệ thống điều hành điện tử và sử dụng chứng thư số cho tổ chức và cá nhân tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả tốt; nhiều thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đã được đơn giản hóa, môi trường kinh doanh được cải thiện, kết quả giải quyết hồ sơ được cải thiện rõ rệt. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo huyện, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành; sự đồng lòng của tổ chức, người dân trong xây dựng chính quyền điện tử sẽ tạo bước đột phá trong thực hiện cải cách hành chính, trở thành động lực góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Hoa Võ