Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri huyện An Phú và Tân Châu về các giải pháp giúp người nông dân bị ảnh hưởng dịch bệnh có điều kiện ổn định cuộc sống

Ngày đăng: 15/03/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 14/3/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 571/SLĐTBXH-VP giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nội dung thứ nhất, cử tri kiến nghị: “Hiện nay tình hình dịch bệnh tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Đề nghị các ngành chức năng có giải pháp giúp người nông dân bị ảnh hưởng dịch bệnh có điều kiện ổn định cuộc sống.”

Về nội dung này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình như sau:

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 692/KH-UBND ngày 16/11/2021 về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang. Theo đó, đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực nông nghiệp nhằm phát huy tối đa lợi thế của ngành nông nghiệp để ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, bù đắp sự sụt giảm chỉ số tăng trưởng kinh tế; tập trung triển khai nhanh dự án, chương trình phát triển vùng nguyên liệu ổn định và mô hình liên kết tiêu thụ, phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững gắn doanh nghiệp đảm bảo sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra được tiêu thụ; triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình dịch Covid-19. Giải quyết tiêu thụ nhanh lượng hàng nông, thủy sản ứ đọng do tác động của dịch bệnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang triển khai các giải pháp để thực hiện hiện tốt các nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 800/KH-UBND ngày 23/12/2021 về đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua đó, đã đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân với quyết tâm cao, nỗ lực lớn nhằm ổn định đời sống của người dân, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho các hoạt động kinh tế với các giải pháp phù hợp, hiệu quả tương ứng với từng cấp độ rủi ro, an toàn với dịch Covid-19.

Hiện nay, nhằm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện các giải pháp hiệu quả: đảm bảo chi trả trợ cấp người có công đúng đủ, kịp thời, tận tay người có công và thân nhân; theo dõi, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh như: chính sách hỗ trợ y tế, hỗ trợ giáo dục, tín dụng ưu đãi…. đảm bảo chi trả trợ cấp kịp thời, đầy đủ cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng. Hỗ trợ người lao động trong độ tuổi, có khả năng lao động và sẵn sàng làm việc đều có cơ hội tìm được việc làm ổn định, góp phần phát triển nền kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. Quan tâm, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt những trẻ em mồ côi cha, mẹ.

Ngoài ra, các ngành các cấp đã tổ chức vận động và triển khai cất Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; vận động lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm; vận động và duy trì “Gian hàng 0 đồng” và “Chuyến xe 0 đồng”, “Chuyến xe yêu thương”,… giúp người dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Nội dung thứ hai, “Cử tri tiếp tục kiến nghị xem xét mở rộng thêm các nhóm đối tượng được hỗ trợ ngoài 04 nhóm đối tượng theo Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cụ thể thêm đối tượng thợ may, lao động chạy xe honda đầu vận chuyển cá, lao động thu mua phế liệu.”; “Việc hưởng chính sách theo Quyết định 1856 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo Nghị quyết 68 của Thủ tướng Chính phủ quy định hạn chế một số ngành nghề không được hưởng, trong khi người dân vẫn bị ảnh hưởng do dịch bệnh, đề nghị tỉnh kiến nghị bổ sung đối tượng được hưởng.”

Về nội dung này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình như sau:

Ngày 06/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, Quyết định đã nêu rõ về đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ cũng như nguyên tắc hỗ trợ để các ngành, các địa phương chủ động trong việc rà soát, lập danh sách và thẩm định, phê duyệt những trường hợp người lao động đúng đối tượng và đủ điều kiện được hỗ trợ. Từ khi Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh được ban hành, các địa phương đã chủ động tuyên truyền, triển khai chính sách rộng rãi trên địa bàn và tiến hành rà soát, thẩm định, lập danh sách người lao động đúng đối tượng, đủ điều kiện hỗ trợ nhằm hỗ trợ người lao động sớm nhận được chính sách theo quy định. 

Mặc dù vậy, Quyết định số 1856/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ hỗ trợ người lao động tự do làm việc trong một số nhóm ngành, nghề, lĩnh vực cụ thể; không thể hỗ trợ hết người lao động tự do trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được rất nhiều phản ảnh, dư luận và ý kiến đề xuất từ các cơ quan, đơn vị, cử tri các địa phương và người lao động đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung các công việc, đối tượng chưa được hỗ trợ vào Quyết định số 1856/QĐ-UBND để giảm bớt một phần khó khăn cho người dân và mở rộng sự bao phủ của chính sách. Tuy nhiên, để thực hiện chính sách này, tỉnh đã phải cố gắng cân đối nguồn kinh phí rất lớn để hỗ trợ người lao động (trên 410 tỷ đồng) trong khi ngân sách tỉnh đang rất khó khăn, tập trung cho việc phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua. 

Hiện nay, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 1856/QĐ-UBND đã kết thúc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Vũ Hùng