Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang triển khai có hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính

Ngày đăng: 12/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Những tháng đầu năm 2021, các cơ quan, ban, ngành tỉnh và các địa phương đã phối hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ trên các lĩnh vực trọng tâm của công tác cải cách hành chính (CCHC).

Cổng dịch vụ công trực tuyến đi vào hoạt động, cung cấp giao diện cho thiết bị di động tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đăng ký giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Triển khai tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến để thực hiện nghĩa vụ tài chính cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, phù hợp với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, tiết kiệm chi phí, thời gian giải quyết TTHC. Nhất là đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Responsive image

Trung tâm Phục vụ hành chính công đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành làm tốt nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính

 Để đạt kết quả đó, theo Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến: Công tác CCHC được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp và quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác CCHC; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Cán bộ, công chức, viên chức được sắp xếp theo vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn, tạo điều kiện phát huy năng lực, sở trường, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc được giao.

Đánh giá kết quả thực hiện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Trương Long Hồ cho biết: “Công tác cải cách thể chế được các ngành, các cấp phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đầy đủ. 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan cải cách TTHC. Công tác cải cách TTHC được triển khai theo đúng quy định: công bố, công khai TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia; rà soát, cập nhật mới quy định TTHC của tỉnh; nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trên cơ sở tái cấu trúc quy trình TTHC, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn. Đồng thời, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên các thiết bị di động và khảo sát sự hài lòng; ứng dụng hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục kết nối liên thông giữa các phần mềm trong nội bộ tỉnh, giữa tỉnh với Trung ương. Qua đó, nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai các nhiệm vụ về số hóa kết quả giải quyết TTHC; chuyển đổi số; chính quyền điện tử...”.

Bên cạnh đó, tỉnh duy trì thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh triển khai các mô hình, giải pháp CCHC, như: thí điểm triển khai chuyển giao Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện An Phú cho Bưu điện thực hiện; thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Châu Đốc và huyện Châu Phú. Các mô hình, giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ hành chính công, hướng đến nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính.

6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành liên quan duy trì và làm tốt nhiệm vụ giải quyết TTHC. Tiếp nhận được 42.000 hồ sơ TTHC của tổ chức và cá nhân (22.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, chiếm trên 53%, 2.000 hồ sơ thực hiện 4 tại chỗ). Đã xử lý và trả kết quả 40.000 hồ sơ, trong đó 39.952 hồ sơ xử lý đúng hạn so với quy định, chiếm 99,9% và chỉ có 48 hồ sơ trễ hạn (chiếm 0,1%). Cán bộ, công chức tận tình, chu đáo, không gây phiền hà, sách nhiễu, vừa giảm thời gian chờ đợi của người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, còn chủ động đề xuất những nội dung liên quan thực tiễn và yêu cầu đổi mới trong công tác giải quyết TTHC; đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; rút ngắn thời gian giải quyết, giảm thành phần hồ sơ, tiết kiệm chi phí, tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn rất cao (trên 99%); tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; mức độ hài lòng chung về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại Trung tâm đạt tỷ lệ 97,3% và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tỉnh còn quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính, rà soát hiện trạng hạ tầng ứng dụng, nhân lực công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, phục vụ mục tiêu phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh, hướng đến Chính quyền số.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã rà soát tích hợp, cung cấp các TTHC phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh COVID-19; kết nối liên thông, tích hợp các TTHC theo lộ trình với Cổng dịch vụ công quốc gia có địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Triển khai thực hiện tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 Cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp giao diện cho thiết bị di động để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết hồ sơ TTHC. Công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dân doanh nghiệp tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn/dichvucong/hoidap

Hệ thống đã thực hiện kết nối liên thông giữa các phần mềm trong nội bộ tỉnh: kết nối liên thông giữa hệ thống một cửa điện tử tỉnh với phần mềm quản lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường (phần mềm địa chính một cấp tại cấp huyện và cấp tỉnh), Sở Kế hoạch và Đầu tư (phần mềm quản lý hộ kinh doanh cá thể); kết nối liên thông với phần mềm quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành, Trung ương thông qua Trục kết nối liên thông quốc gia (NGSP): kết nối liên thông với phần mềm chuyên ngành Bộ Tư pháp (phần mềm cấp phiếu lý lịch Tư pháp, phần mềm Hộ tịch; phần mềm chuyên ngành Bộ Tài chính (cấp mã số cho đơn vị có quan hệ ngân sách), Bảo hiểm xã hội tỉnh (tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội), Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc (PayGov). 

Ngoài ra, trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh đã triển khai hệ thống VNPT-Meeting tại các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã phục vụ hội họp, làm việc trực tuyến. Đồng thời đang triển khai thử nghiệm giải pháp Hội nghị trực tuyến được vận hành tại địa chỉ:

https://emeeting.mic.gov.vn. Theo đó, tất cả tài liệu họp được số hóa chuyển cho các thành viên tham dự nhằm hạn chế sử dụng văn bản giấy.

Từ nay đến cuối năm, Sở Nội vụ tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền CCHC; thanh, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm cơ quan, địa phương để TTHC trễ hạn. Ban hành chương trình CCHC tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một của liên thông. Tăng cường thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về nghiệp vụ, các kỹ năng hành chính, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, thực thi nhiệm vụ, văn hóa công sở,  đạo đức công vụ... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp. Thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính các cấp, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và phần mềm chuyên môn, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin gắn với CCHC, góp phần thực hiện thành công chính quyền điện tử./.

Hạnh Châu