Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 2 Quốc hội Khóa XV

Ngày đăng: 12/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 12/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 3129/STNMT-KHTC giải trình các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 2, Quốc hội khoá XV.

Theo đó, cử tri có ý kiến về “việc quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh quan tâm, kịp thời tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chăn nuôi gia súc, gia cầm xả chất thải không đúng quy định, người dân thiếu ý thức xả rác trực tiếp xuống sông, kênh, rạch gây ảnh hưởng đến môi trường và các hộ gia đình sinh sống xung quanh; tình trạng khai thác lớp mặt đất nông nghiệp làm gạch, ngói trái phép vẫn còn xảy ra; tình hình sạt lỡ tiếp tục diễn biến phức tạp... gây tâm trạng lo lắng trong các tầng lớp nhân dân... Đề nghị lên phương án căn cơ xử lý hiệu quả và đồng bộ hơn nhất là tình trạng sạt lỡ và thực trạng khai thác đất mặt để sản xuất gạch”.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, giải trình như sau:

Đối với việc một số hộ dân chăn nuôi gia súc, gia cầm xả chất thải không đúng quy định, người dân thiếu ý thức xả rác trực tiếp xuống sông, kênh, rạch gây ảnh hưởng đến môi trường và các hộ gia đình sinh sống xung quanh.

Công tác tuyên truyền về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn vừa qua được phối hợp thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, các ngày lễ môi trường hàng năm, lớp tập huấn, sổ tay, tờ bướm, báo đài, các mô hình bảo vệ môi trường,… vào nhiều thời điểm trong năm đã làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, đoàn thể trong việcquản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới người dân cũng đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn hoạt động chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người dân thu gom, hướng dẫn địa phương mở rộng tuyến thu gom để đảm bảo môi trường nông thôn đạt tiêu chí nông thôn mới.

Để giúp cho cán bộ phụ trách tài nguyên và môi trường ở địa phương nắm bắt và hiểu trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tham mưu kiểm tra, xử lý theo đúng quy định khi có vụ việc cụ thể xảy ra, năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã biên soạn và phát hành Sổ tay Kiểm tra về tài nguyên và môi trường gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND cấp xã và đã có văn bản đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã nghiên cứu triển khai thực hiện. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung nêu tại Sổ tay Kiểm tra về Tài nguyên và Môi trường; công tác xử lý vi phạm hành chính về hành vi vi phạm về quản lý chất thải, vi phạm các quy định về xả nước thải vượt quy chuẩn môi trường, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư… theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các buổi tuyên truyền pháp luật về tài nguyên và môi trường ở địa phương.

Tuy nhiên, đối với một số lĩnh vực chăn nuôi và thu rác thải sinh hoạt vẫn còn có một số phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có ghi nhận và xử lý cụ thể từng trường hợp phản ánh này. Qua đó, Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo, giải trình và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới như sau:

Đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm xả chất thải không đúng quy định:

Qua khảo sát và báo cáo của địa phương thì đa số các phản ánh này đều liên quan đến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, tận dụng đất vườn nhà để chăn nuôi không theo quy hoạch, nhỏ lẻ tự phát theo kinh nghiệm mà không theo quy chuẩn chăn nuôi, không đảm bảo quy chuẩn khoảng cách an toàn của ngành nông nghiệp, không áp dụng các quy trình chăn nuôi sạch và an toàn theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, chưa đầu tư hệ thống xử lý chất thải, tận dụng chất thải để sử dụng cho mục đích có lợi (như ủ biogas),…

Do đó, để giải quyết căn cơ vấn đề này thì:

Trước hết ngành nông nghiệp sớm triển khai các quy định của Luật Thú y năm 2015 và Luật Chăn nuôi năm 2018 và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Thú y năm 2015, Luật Chăn nuôi năm 2018 và Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có định hướng chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi trang trại, nông hộ chuyên nghiệp theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp và chăn nuôi áp dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường,… đối với hộ không có khả năng chuyển đổi thì ngành nông nghiệp có hướng dẫn xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với hộ cố tình vi phạm hoạt động xả thải.

Các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nông hộ nâng cao ý thức và trách nhiệm của hộ chăn nuôi. Đồng thời, UBND cấp xã phải tăng cường hơn nữa, thường xuyên kiểm tra nhắc nhỡ, xử phạt theo quy định các hộ chăn nuôi phát sinh không đảm bảo khoảng cách, xen trong dân cư, không có xử lý chất thải chăn nuôi.

Đối với dân xả rác trực tiếp xuống sông, kênh, rạch

Công tác tổ chức thu gom, xử lý rác sinh hoạt thời gian qua được ngành Tài nguyên và Môi trường và chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, lượng rác sinh hoạt phát sinh khoảng 1.150 tấn/ngày (trong đó khu vực đô thị khoảng 527 tấn/ngày, chiếm 45,8% và khu vực nông thôn 623 tấn/ngày, chiếm 54,2%); Đã mở rộng và thu gom 156/156 xã, phường, thị trấn (tính theo tuyến thu gom trên các trục lộ chính, tăng 16 xã so với năm 2015), thu gom khoảng 922,58 tấn/ngày (đạt 78,4%, tăng hơn 6,7% so với cùng kỳ năm 2020). Như vậy, lượng rác sinh hoạt còn lại chưa được thu gom khoảng 157,42 tấn/ngày, lượng rác này được người dân thu gom và tự xử lý bằng cách chôn lấp tại vườn, đốt thủ công hoặc bỏ trực tiếp ra sông, ao, hồ và khu đất trống gần nhà, đa số là các hộ dân ở khu vực điều kiện khó khăn (cồn, làng bè, khu vực nông thôn sâu,…) xe thu gom không đến thu gom được mà người dân tự xử lý và một phần thải bỏ ra môi trường (sông, kênh, rạch,…).

Nhận thấy được các hạn chế này, thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng đã cùng các ngành tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn, nhiều kế hoạch triển khai quy hoạch, nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý rác sinh hoạt,…Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao tỷ lệ thu gom rác sinh hoạt và hạn chế việc người dân thải bỏ rác sinh hoạt ra ngoài sông, kênh, rạch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận các giải pháp sau:

Xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2030, định hướng đến năm 2050.

Xây dựng Kế hoạch thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Chợ Mới, khu chôn lấp rác hợp vệ sinh xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân; lựa chọn vị trí và lập dự án đầu tư nhà máy xử lý chất thải cho cụm An Phú, Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn và Châu Phú đảm bảo xử lý lượng rác thu gom được.

Thành lập Tổ giúp việc cho UBND tỉnh về công tác xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trường, Sở Xây dựng là Tổ phó, các Sở, ngành có liên quan làm thành viên).

Các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại, bỏ rác đúng quy định; các khu vực mà không tổ chức thu gom được sẽ hướng dẫn người dân cách tự xử lý nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thải bỏ ra sông, kênh, rạch.

UBND cấp xã cần phải tiếp tục tăng cường hơn nữa kiểm tra, xử phạt theo quy định đối với hành vi thải bỏ rác ra môi trường.

Đối với tình trạng sạt lở và đề xuất giải pháp xử lý

Công tác quan trắc, cảnh báo sạt lở và hiện trạng sạt lở

Công tác phòng chống sạt lở trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo sâu sát, các cấp các ngành và địa phương quan tâm, phối hợp chặt chẽ. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đều thực hiện công tác đo đạc, quan trắc cảnh báo sạt lở bờ sông 2 đợt vào mùa khô và mùa mưa và đo đạc sạt lở đột xuất kịp thời và hiệu quả. Theo kết quả quan trắc, toàn tỉnh có 56 đoạn sông cảnh báo nguy cơ sạt lở từ mức độ bình thường đến đặc biệt nguy hiểm (tăng 3 đoạn so với năm 2020) với tổng chiều dài 180.580m. Trong đó có 6 đoạn được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm; 36 đoạn ở mức độ nguy hiểm, 14 đoạn ở mức độ bình thường. Cụ thể 06 đoạn có nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao và mức độ ảnh hưởng, thiệt hại lớn: (1) Đoạn Sông Hậu chảy qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu: dài 6.900m, trong đó sạt lở mạnh thuộc ấp Vĩnh Tường 1 và ấp Vĩnh Lợi 2, dài 4.400m; (2) Đoạn Sông Hậu chảy qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú: dài 1.900m, kéo dài từ Vàm Kênh Cây Dương đến Bến phà Năng Gù, trong đó trọng yếu tại khu vực Trường Tiểu học A Bình Mỹ (điểm 2); (3) Đoạn Sông Hậu chảy qua xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên: khu vực ấp Mỹ Thuận và ấp Mỹ Khánh, dài 3.300m; (4) Đoạn Sông Hậu chảy qua Phường Bình Đức, Bình Khánh, Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên: Từ Bến đò Cần Xây đến đuôi kè Mỹ Bình, dài 4.300m; (5) Đoạn Sông Tiền chảy qua xã Phú An, huyện Phú Tân dài 3.100m thuộc ấp Phú Quới, xã Phú An; (6) Đoạn Sông Hậu, Sông Vàm Nao chảy qua huyện Chợ Mới: từ xã Kiến An đến chợ xã Mỹ Hội Đông dài 3.600m (điểm cuối là chùa Liên Hoa).

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 36 điểm sạt lở, sụt lún, răn nứt đất bờ sông, kênh, rạch, với chiều dài 1.872 m (An phú: 328 m; Tri Tôn 295m; Châu Phú 370m; Chợ Mới 675m; Long Xuyên 155m; Tân Châu 49m), ảnh hưởng đến 38 căn nhà phải di dời khẩn cấp (An Phú: 12 căn; Chợ Mới 15 căn; Long Xuyên 10 căn; Tân Châu 01 căn). Ước tính tổng thiệt hại do sạt lở khoảng 22.601 triệu đồng (thiệt hại 38 căn nhà tương ứng 5.130 triệu đồng, thiệt hại về đất là 1.971 triệu đồng, kè đường giao thông TL 946 với chiều dài 80m khoảng 8.000 triệu đồng, kè đường Bắc kênh Cây Dương dài 100m khoảng 7.500 triệu đồng). Trong đó, sạt lở xảy ra nhiều nhất trên địa bàn huyện Chợ Mới, trong kỳ xảy ra sạt lở 11 điểm tập trung nhiều và nghiêm trọng trên địa bàn các xã Long Kiến, Long Điền B làm ảnh hưởng đến giao thông của đường Tỉnh lộ 946 cặp rạch Ông Chưởng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 về quyết định tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Rạch Ông Chưởng đoạn Km21+934 – Km21+974, Đường tỉnh 946, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Huyện An Phú xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại bờ Đông sông Châu Đốc địa bàn thị trấn An Phú, vị trí sạt lở chỉ còn cách đường Tỉnh lộ 957 khoảng 20m. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 về quyết định tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Đông sông Châu Đốc tại Tổ 44, ấp An Thạnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Hầu hết các vụ sạt lở xảy ra trên địa bàn tỉnh luôn được các địa phương chủ động hỗ trợ người dân tháo dỡ di dời, có giải pháp tạm thời bảo vệ đường bờ tại các khu vực đoạn cua cong; cắm biển báo cảnh báo khu vực sạt lở. Các ngành tỉnh tổ chức đo đạc, khảo sát địa hình đáy sông, đánh giá nguyên nhân và đưa ra các khuyến cáo, tổ chức triển khai ngay các giải pháp khắc phục bảo vệ đường bờ, khắc phục về giao thông, dân cư, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân.

Trước tình hình trên, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã kịp thời tuyên truyền bằng nhiều hình thức như ban hành thông báo, tuyên truyền trên Đài Phát Thanh và Truyền hình An Giang về tình hình sạt lở, các giải pháp phòng chống sạt lở để các ngành, các cấp, địa phương tăng cường công tác quản lý và để người dân nâng cao ý thức hơn trong công tác ứng phó khi sạt lở xảy ra.

;Đề xuất giải pháp:

Qua đó,Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị đối với các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương cần thường xuyên tăng cường theo dõi, cảnh báo người dân thông báo ngay khi phát hiện dấu hiệu sạt lở; có giải pháp bảo vệ đường bờ tại các khu vực đoạn cua cong; cắm biển báo cảnh báo khu vực sạt lở; kịp thời di dời người dân khỏi nơi xung yếu đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất thực hiện các giải pháp để phòng ngừa, ứng phó căn cơ trong thời gian tới, kiến nghị UBND tỉnh một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với UBND cấp huyện tiếp tục gia tăng thời lượng, tần suất quan trắc, cảnh báo sạt lở; tổ chức cắm biển báo và tuyên truyền vận động nhân dân ý thức phòng tránh sạt lở, hạn chế việc phát sinh nhà ở trên bờ sông kênh rạch. Tiếp tục quy trách nhiệm cho UBND cấp huyện trong việc để phát sinh nhà ở, công trình trên bờ sông kênh rạch trái phép.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học của các Bộ ngành trung ương khảo sát, đánh giá, nghiên cứu sâu, tổng thể về chế độ dòng chảy, quy luật thủy văn, các nguyên nhân gây sạt lở, chú ý ở các điểm có ảnh hưởng lớn đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tham mưu chủ trương nghiên cứu tăng cường công cụ, thiết bị quan trắc, đánh giá, phần mềm quản lý, mô hình tính toán dự báo sạt lở có thể áp dụng cho tỉnh An Giang;đào tạo nhân lực có chuyên môn sâu để dự báo, cảnh báo tình hình sạt lở, khoanh định vùng có nguy cơ sạt lở đề xuất biện pháp xử lý để hạn chế sạt lở và hạn chế thiệt hại về tài sản, tính mạng của người dân; xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến sạt lở phục vụ công tác quản lý.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác cát sông trái phép, xử lý nghiêm các sai phạm.

UBND cấp huyện và các Sở ngành liên quan rà soát, chấn chỉnh trong công tác quản lý và đề xuất giải pháp quản lý nhà nước về giao thông, xây dựng trên khu vực bờ sông kênh rạch và khu vực cảnh báo sạt lở; do sạt lở có nguy cơ trên diện rộng, trên nhiều địa bàn ảnh hưởng đến nhiều hộ dân nên kiến nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo UBND cấp huyện rà soát điều chỉnh quy hoạch giao thông, dân cư trên địa bàn đồng bộ, định hướng di dời dân lâu dài, ổn định cuộc sống gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Tiến hành khoanh vùng các khu vực sạt lở, cắm mốc giới hạn hành lang sạt lở nguy hiểm và trên cơ sở đó, tiến hành thống kê và lập kế hoạch di dời ra khỏi khu vực sạt lở.

Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học đề xuất các giải pháp công trình hợp lý, phù hợp với năng lực của tỉnh nhưng hạn chế được nguy cơ sạt lở.

Tỉnh cần nghiên cứu chỉ đạo quyết liệt ban hành chính sách ưu đãi để kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư các cụm tuyến dân cư phòng tránh sạt lở lâu dài, ưu đãi các khoản thuế, tiền sử dụng đất, cho hưởng địa tô từ các công trình đầu tư công để sớm di dời dân cư vào vùng an toàn tránh sạt lở trong điều kiện khó khăn về ngân sách.

Tranh thủ vốn Trung ương để đầu tư các cụm tuyến dân cư cho các khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Đối với công tác kiểm tra, xử lý khai thác đất mặt

Sở Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm và chủ động phối hợp với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường) trong công tác kiểm tra, giám sát đột xuất đối với địa bàn có hoạt động khai thác đất mặt đất nông nghiệp làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói trên địa bàn toàn tỉnh.Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Hướng dẫn số 2727/HD-STNMT ngày 09/9/2020 về trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (khai thác lớp đất mặt trái phép)và triển khai cho địa phương nắm thực hiện; đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch vùng cải tạo ðất gò cao, phục vụ sản xuất nông nghiệp của 05 huyện có nhu cầu: Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Tri Tôn và Tịnh Biên.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và khoáng sản trong thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về đất đai và khoáng sản trên địa bàn được quan tâm thực hiện và triển khai đến cấp huyện; đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, nhằm phát hiện vi phạm và đã xử lý kịp thời theo quy định góp phần đưa công tác quản lý đất đai, khoáng sản của địa phương dần vào nề nếp.Tình trạng khai thác lớp đất mặt trái phép hiện nay chủ yếu diễn ra tại một số xã thuộc địa bàn huyện Chợ Mới; khai thác cát núi thuộc địa bàn huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.

Đối với UBND cấp huyện hàng năm đều có ban hành văn bản chỉ đạo, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, Kế hoạch kiểm tra, giám sát, theo đóngành Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành chuyên môn cấp huyện, cấp xã tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch. Ngoài ra, tổ chức kiểm tra qua thông tin của người dân và báo chí phản ánh, Các địa phương đã thực hiện các biện pháp để hạn chế tình trạng khai thác đất mặt, cụ thể:

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: đưa tin về các vụ việc xử lý vi phạm về khai thác lớp đất mặt trái phép trên phương tiện truyền thông đại chúng, tuyên truyền trên địa bàn các xã có tình trạng khai thác đất mặt để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai.

Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng đất đúng mục đích, lập các chốt kiểm tra, giám sát 24/24 nơi có tình trạng khai thác đất mặt thường xuyên,giám sátchặt chẽ những trường hợp người dân chuyển đổi cây trồng từ trồng lúa sang lên liếp trồng vườn để ngăn chặn kịp thời hành vi mua bán lớp đất mặt trái phép và cho người dân cam kết không mua bán lớp đất mặt, cũng như không để phát sinh mới các lò sản xuất gạch nung nằm ngoài khu quy hoạch.

Tăng cường công tác kiểm tra các bãi tập kết đất làm nguyên liệu để sản xuất, phương tiện (xe tải) vận chuyển đất lưu thông trên các tuyến đường giao thông.

UBND xã rà soát, nắm danh sách các người thường xuyên có hoạt động mua, bán lớp đất mặt để tuyên truyền, vận động và cho cam kết không vi phạm.

Mặc dù, địa phương phối hợp các ngành chức năng tỉnh đã tăng cường giám sát, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, nhưng đến nay tình trạng khai thác lớp đất mặt ruộng làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói trái phép vẫn còn lén lút diễn ra ở một số điểm trên địa bàn. Đặc biệt là địa bàn xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.Từ khi Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực thi hành, các cơ sở sản xuất gạch ngói chuyển sang tận dụng mua đất nạo vét kênh, mương, gò cao được người dân chở từ tỉnh khác (nhưng không rõ nguồn gốc) đến bán cho cơ sở trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp cùng Công an tỉnh, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh và chính quyền quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp sau:

Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện thường xuyên từ cấp tỉnh đến địa phương. Bên cạnh công tác thanh, kiểm tra theo kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng chủ động phối hợp với địa phương, các ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát địa bàn đột xuất.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: đưa tin về các vụ việc xử lý vi phạm về khai thác lớp đất mặt trái phép trên phương tiện truyền thông đại chúng; dựng pano tuyên truyền trên địa bàn các xã có tình trạng khai thác đất mặt để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai; vận động, khuyến khích các cơ sở chuyển sang hình thức sản xuất vật liệu xây không nung… xem xét trách nhiệm địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác đất mặt trái phép gây bức xúc trong nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng đất đúng mục đích, lập các chốt kiểm tra, giám sát 24/24 nơi có tình trạng khai thác đất mặt thường xuyên,giám sátchặt chẽ việc người dân tự ý chuyển đổi cây trồng từ trồng lúa sang trồng vườn để ngăn chặn kịp thời hành vi mua bán lớp đất mặt trái phép; triển khai cho người dân cam kết không mua bán lớp đất mặt, cũng như không để phát sinh mới các lò sản xuất gạch nung nằm ngoài khu quy hoạch. Tiếp tục phát động phong trào để người dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi khai thác lớp đất mặt trái phép, công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân./.

Vũ Hùng