Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang trong ngày 24/11/2021 (Tỷ lệ tiêm vaccine người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1 đạt 96,06%; Mũi 2 đạt 86,26%)

Ngày đăng: 24/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Trong ngày 24/11/2021, phát hiện 250 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay: 21.688 trường hợp (có 19 trường hợp tái dương tính).

 * Chi tiết trong ngày:

Stt

Đơn vị

Số ca dương tính trong ngày

Số ca nhập cảnh

Số ca dương tính về từ các tỉnh

TRONG TỈNH

Khu cách ly tập trung

Khu phong tỏa

Cộng đồng

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

1

Long Xuyên

36

2507

 

2

5

127

19

1334

 

189

12

855

2

Châu Đốc

60

1784

 

7

 

98

 

320

 

231

60

1128

3

Tân Châu

30

1689

 

10

 

120

7

247

3

596

20

716

4

An Phú

33

3088

 

54

 

202

21

1356

 

377

12

1099

5

Tịnh Biên

8

1806

 

8

 

150

8

449

 

810

 

389

6

Tri Tôn

20

2012

 

1

 

218

10

877

10

569

 

347

7

Châu Phú

5

1204

 

5

 

183

 

368

 

460

5

188

8

Phú Tân

10

2489

 

5

1

49

 

302

 

1075

9

1058

9

Châu Thành

29

1512

 

2

 

85

5

237

4

632

20

556

10

Chợ Mới

15

2857

 

-

 

249

4

681

5

1435

6

492

11

Thoại Sơn

4

535

 

15

 

76

2

287

 

31

2

126

12

Bệnh viện ĐK AG

 

130

 

 

 

 

 

117

 

 

 

13

13

BCHQS tỉnh

 

44

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

14

BV Sản Nhi

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

15

BVKV tỉnh

 

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

16

BV Tim  mạch

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng

250

21.688

 

109

6

1557

76

6640

22

6405

146

6977

 

Cụ thể:

*Long Xuyên: 36 trường hợp

- Cộng đồng: 12 trường hợp (05 trường hợp được phát hiện tại CDC An Giang (Mỹ Hòa: 01; Mỹ Hòa Hưng: 01; Bình Đức: 01; Mỹ Phước: 02); 07 trường hợp được phát hiện khi sàng lọc đầu vào tại BVĐKTTAG (Bình Đức: 05; Bình Khánh: 02)).

- Khu cách ly: 24 trường hợp

+ Khu Cách ly: 19 trường hợp

+ Người về từ tỉnh khác: 05 trường hợp (Cần Thơ: 03 trường hợp, Đồng Tháp: 02 trường hợp)

*Châu Đốc: 60 trường hợp cộng đồng (27 trường hợp thuộc P.Núi Sam phát hiện qua khám sàng lọc tại TYT; 01 trường hợp tại địa chỉ Ấp Vĩnh Khánh 1 – Xã Vĩnh Tế phát hiện qua khám sàng lọc tại TYT; 08 trường hợp phát hiện do bệnh nhân đến khám bệnh tại BVĐKKV; 18 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại BV Nhật Tân; 05 trường hợp phát hiện qua test nhanh sàng lọc định kỳ cho NVYT tại BVĐKKV; 01 trường hợp tại địa chỉ K.Châu Long 1 – P.Vĩnh Mỹ phát hiện qua test nhanh sàng lọc định kỳ cho NVYT tại BV Nhật Tân).

*Châu Thành: 29 trường hợp

- Cộng đồng : 20 trường hợp (02 trường hợp thị trấn An Châu  liên quan ổ dịch công ty Cá Biển Hồ; 02 trường hợp thị trấn An Châu  liên quan ổ dịch công ty T-H Mỹ Qúi; 01 trường hợp ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu  liên quan ổ dịch công ty Trần Nguyên, Long Xuyên; 01 trường hợp ấp Hòa Lợi 1,Vĩnh Lợi tầm soát BVTMAG; 06 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng (02 trường hợp xã Cần Đăng; 02 trường hợp thị trấn An Châu; 01 trường hợp xã Vĩnh Hanh; 01 trường hợp xã Bình Hòa); 08 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐKTTAG (03 trường hợp xã Hòa Bình Thạnh; 02 trường hợp xã Vĩnh Hanh; 01 trường hợp xã Bình Thạnh; 02 trường hợp xã Cần Đăng)).

- Khu phong tỏa: 04  trường hợp (03 trường hợp ấp An Hòa, An Hòa; 01 trường hợp Hòa Long 4, thị trấn An Châu).

- Khu cách ly tập trung: 05 trường hợp

*Tri Tôn: 20 trường hợp

- Khu phong tỏa: 10 trường hợp tại ấp Tà On, xã Châu Lăng.

- Khu cách ly tập trung: 10 trường hợp.

*Tịnh Biên: 08 trường hợp trong khu cách ly tập trung

*An Phú: 33 trường hợp

- Cộng đồng: 12 trường hợp (11 trường hợp phát hiện test nhanh tại TYT (02 trường hợp xã Khánh Bình; 01 trường hợp xã Phước Hưng; 05 trường hợp xã Quốc Thái; 03 trường hợp TT. An Phú); 01 trường hợp xã Nhơn Hội F1 tăng lên F0).

- Khu cách ly tập trung: 21 trường hợp

*Thoại Sơn: 04 trường hợp

*Cộng đồng: 02 trường hợp (01 trường hợp địa chỉ ấp Phú Hữu-TT Phú Hòa, phát hiện khi khám sàng lọc tại BV TMAG; 01 trường hợp địa chỉ ấp Tân Đông – TT Óc Eo phát hiện khi khám sàng lọc tại BV M-TMH-RHMAG).

+ Khu cách ly tập trung: 02 trường hợp.

*Chợ Mới: 15 trường hợp

- Cộng đồng: 06 trường hợp (03 trường hợp xã Mỹ Hội Đông (ấp Mỹ Thuận), ghi nhận qua tầm sóat mẫu tại Trạm Y tế xã Mỹ Hội Đông;  01 trường hợp xã Kiến An (ấp Long Hạ), ghi nhận qua tầm sóat mẫu tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới;  02 trường hợp tự đến BVĐKTT AG điều trị và phát hiện (01 trường hợp xã Kiến An; 01 trường hợp xã Nhơn Mỹ)).

-Khu Phong tỏa: 05 trường hợp (03 trường hợp tại ấp An Qưới- xã An Thạnh Trung; 01 trường hợp tại ấp Long Mỹ 1- xã Long Giang; 01 trường hợp ấp Kiến Qưới 1- xã Kiến Thành).

-Khu cách ly tập trung: 04 trường hợp

* Phú Tân: 10 trường hợp

- Cộng đồng: 09 trường hợp (04 trường hợp tại thị trấn Chợ Vàm (ấp Phú hiệp: 01 trường hợp; ấp Phú Vinh: 03 trường hợp) phát hiện qua tầm soát cộng đồng; 01 trường hợp ấp Hòa Bình 2- Hòa Lạc phát hiện qua tầm soát Trung tâm Y tế Phú Tân; 01 trường hợp tại ấp Long Hòa 2- Long Hòa là F1 của F0 trước; 02 trường hợp tại ấp Bình Phú 2- Phú Bình liên quan đến ổ dịch chợ Bình Phú 2- Phú Bình; 01 trường hợp tại ấp Hưng Mỹ- Phú Hưng phát hiện qua tầm soát bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang).

- Người về từ các tỉnh có dịch: 01 trường hợp về từ Bình Dương.

*Châu Phú: 05 trường hợp cộng đồng phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐK Nhật Tân (03 trường hợp xã Khánh Hòa; 01 trường hợp xã Vĩnh Thạnh Trung; 01 trường hợp xã Thạnh Mỹ Tây).

* Tân Châu: 30 trường hợp

- Cộng đồng: 20 trường hợp (01 trường hợp địa chỉ tại ấp Long Hòa, xã Long An phát hiện qua công tác tầm soát cộng đồng; 11 trường hợp địa chỉ tại phường Long Châu (01 ở khóm Long Châu phát hiện qua công tác khám sàng lọc tại Bệnh viện Nhật Tân, 10 ở khóm Long Thạnh phát hiện qua công tác tầm soát F1); 01 trường hợp địa chỉ tại khóm Long An A, phường Long Phú phát hiện qua công tác tầm soát F1; 01 trường hợp địa chỉ tại khóm Long Thị D, phường Long Thạnh phát hiện qua công tác khám sàng lọc tại phòng khám tư nhân BS Hầu; 03 trường hợp địa chỉ tại xã Phú Vĩnh phát hiện qua công tác tầm soát cộng đồng; 01 trường hợp địa chỉ tại ấp Tân Lợi, xã Tân An phát hiện qua công tác khám sàng lọc tại Bệnh viện Nhật Tân; 02 trường hợp địa chỉ tại xã Vĩnh Hòa (01 ở ấp Vĩnh Thạnh C phát hiện qua công tác tầm soát F1, 01 ở ấp Vĩnh Thạnh A phát hiện qua công tác tầm soát cộng đồng).

- Khu phong tỏa: 03 trường hợp địa chỉ tại ấp 2, xã Vĩnh Xương

- Khu cách ly tập trung: 07 trường hợp

*Số tiêm ngừa trong các trường hợp mắc trong ngày: (Tính từ ngày 12/11/2021 đến ngày 24/11/2021)

STT

Đ/VỊ

Tổng số                   mắc/ngày

Chưa tiêm

Đã tiêm được    mũi 1

Đã tiêm đủ             2 mũi

Trong đó có             bệnh nền

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

1

Long Xuyên

36

507

6

71

11

143

19

293

17

159

2

Châu Đốc

60

384

8

47

26

171

26

166

17

70

3

Tân Châu

30

327

3

67

1

111

26

149

 

 

4

An Phú

33

597

7

167

4

193

22

237

5

83

5

Tịnh Biên

8

346

 

64

4

232

4

50

5

54

6

Tri Tôn

20

440

6

131

12

279

2

30

1

46

7

Châu Phú

5

381

 

1

5

249

 

131

5

37

8

Phú Tân

10

139

6

45

3

79

1

15

 

16

9

Châu Thành

29

386

12

90

6

141

11

155

10

66

10

Chợ Mới

15

466

3

107

3

253

9

106

5

122

11

Thoại Sơn

4

81

 

21

1

20

3

40

 

 

Tổng

250

4054

51

811

76

1871

123

1372

65

653

 

*Chi tiết số ca dương tính từ các tỉnh về An Giang (tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 24/11/2021)

STT

ĐV

Tổng

TP. HCM

Đồng Nai

Bình Dương

Long An

Từ các tỉnh khác

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

1

Long Xuyên

5

127

 

26

 

6

 

30

 

42

5

23

2

Châu Đốc

 

98

 

26

 

20

 

30

 

22

 

 

3

Tân Châu

 

120

 

25

 

31

 

50

 

9

 

  1.  

4

An Phú

 

202

 

26

 

26

 

133

 

12

 

5

5

Tịnh Biên

 

150

 

7

 

35

 

47

 

61

 

 

6

Tri Tôn

 

218

 

69

 

24

 

106

 

12

 

8

7

Châu Phú

 

183

 

27

 

 

 

152

 

3

 

1

8

Phú Tân

1

49

 

12

 

4

1

24

 

8

 

1

9

Châu Thành

 

85

 

9

 

15

 

54

 

6

 

1

10

Chợ Mới

 

2409

 

82

 

29

 

103

 

17

 

18

11

Thoại Sơn

 

76

 

12

 

6

 

47

 

4

 

6

Tổng

6

1557

 

321

 

196

1

776

 

196

5

68

* Công tác cách ly, xét nghiệm

Ngày

23/11

24/11

* Cách ly tập trung

 

 

Tiếp nhận trong ngày

184

209

Hoàn thành thời gian cách ly tập trung trong ngày

716

558

Cách ly tập trung hiện còn quản lý

7.806

4.457

Lũy kế hoàn thành cách ly tập trung

82.645

83.203

* Cách ly tại nhà, nơi cư trú

 

 

Tiếp nhận trong ngày

680

471

Hoàn thành thời gian cách ly tại nhà, nơi cư trú trong ngày

718

696

Cách ly tại nhà, nơi cư trú hiện còn quản lý

9.451

9.226

Lũy kế hoàn thành cách ly tại nhà, nơi lưu trú

75.043

75.739

* Công tác xét nghiệm:

 

 

Trong ngày

1.840

1.633

Lũy kế số mẫu được XN đến nay

305.804

307.437

 

*Số trường hợp đang quản lý điều trị:

STT

Đơn vị

* Số đang điều trị

* Số khỏi bệnh

Lũy kế

*Số chuyển lên tuyến trên

Lũy kế

* Số bệnh tử vong

Lũy kế

1

Long Xuyên

410

65

 

 

 

 

 

2

Châu Đốc

1065

5

 

 

 

2

 

3

Châu Phú

594

1

 

 

 

 

 

4

Châu Thành

431

20

 

 

 

 

 

5

Chợ Mới

452

63

 

 

 

 

 

6

Tịnh Biên

577

53

 

 

 

 

 

7

Phú Tân

141

8

 

 

 

 

 

8

An Phú

556

109

 

 

 

 

 

9

Tân Châu

288

41

 

 

 

1

 

10

Tri Tôn

751

116

 

 

 

 

 

11

 Thoại Sơn

52

 

 

 

 

 

 

12

BVĐK AG

77

1

 

 

 

5

 

13

BVĐK KV

74

8

 

 

 

9

 

14

BV Sản nhi

22

 

 

 

 

 

 

15

BV Dã chiến

284

59

 

 

 

 

 

Tổng

5774

549

15.581

 

6

17

327

 

* Tử vong: 17 trường hợp. Trong đó, Bệnh viện đa khoa TT An Giang: 05 trường hợp; Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh: 09 trường hợp; Bệnh viện đa khoa Tân Châu: 01 trường hợp; TTYT Châu Đốc: 02 trường hợp.

Công tác kiểm tra, giám sát: Tổ chức Chủ trì phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, Hải quan, Kiểm dịch y tế, duy trì thường xuyên 210 tổ, chốt (195 chốt cố định, 15 tổ cơ động)/1.950 đ/c, trong đó: BP: 796 đ/c; lực lượng khác: 1.154 đ/c gồm: QS: 174 đ/c, DQ: 599 đ/c, CA: 342 đ/c, HQ: 12 đ/c, KD: 10 đ/c, Công ty phà An Giang: 07 đ/c, Tổ giúp việc: 10 đ/c làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn trên biên giới chống xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công an tỉnh quản lý người nước ngoài đăng ký tạm trú mới 00/01 trường hợp; hết hạn tạm trú gia hạn lại00/00 trường hợp so với ngày 23/11/2021; rời khỏi địa bàn 01/03 trường hợp; hết hạn tạm trú trên hệ thống khai báo tạm trú là 00/00 trường hợp. Hiện số người nước ngoài đang hiện diện trên địa bàn là 416/417 trường hợp đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 Hiện có 123 lao động người nước ngoài làm việc trong 20 cơ quan, doanh nghiệp (thuộc diện cấp phép lao động 120 trường hợp; còn 03 trường hợp không thuộc diện cấp phép lao động do là nhà đầu tư) 22 lưu học sinh học tập tại Đại học An Giang.

Công tác kiểm soát qua lại các cửa khẩu và cảng: Phát hiện, xử lý 01 vụ/01 đối tượng người Việt Nam; không  xử phạt vi phạm hành chính do đối tượng là trẻ em dưới 16 tuổi. Tiến hành bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 địa phương đưa đi cách ly tập trung 01 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào của tỉnh và tại các nhà trọ, cơ sở lưu trú của địa bàn quản lý. Tăng cường kiểm soát các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị, không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly và lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế. Tuyên truyền với mọi hình thức trong tình hình mới để nâng cao ý thức cho người dân về phòng chống dịch bệnh và phát hiện người nước ngoài, người từ vùng dịch về địa phương, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

*Công tác triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19

 

Trên 18 tuổi

                       

Đợt triển khai

Số liều nhận

Số đã tiêm

Tỷ lệ đã tiêm/Vaccine đã nhận (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 1 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 3 (%)

Trong ngày

Luỹ kế

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3
(Abdala)

Tổng

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3
(Abdala)

Tổng

1

2

3

4

 

5=3+4

6

7

8

8=6+7

9=8/2

10=6/dân số

11=7/dân số

11=7/dân số

Đợt 1

19,400

           -

           -

              -

             -

20,848

 

 

20,848

107.46

1.52

0.00

0.00

Đợt 2

27,250

           -

           -

              -

             -

30,742

207

 

30,949

113.57

2.24

0.02

0.00

Đợt 3

42,090

           -

           -

              -

             -

27,273

18,677

 

45,950

109.43

1.99

1.36

0.00

Đợt 4

37,260

           -

           -

              -

             -

29,327

1,161

 

30,488

111.70

2.14

0.08

0.00

Đợt 5

66,660

           -

           -

              -

             -

44,623

40,888

 

85,511

111.41

3.25

2.98

0.00

Đợt 6

39,608

           -

           -

              -

             -

27,888

14,467

 

42,355

106.94

2.03

1.05

0.00

Đợt 7

17,680

           -

           -

              -

             -

19,557

1,366

 

20,923

118.34

1.43

0.10

0.00

Đợt 8

130,220

           -

           -

              -

             -

91,725

45,951

 

137,676

105.73

6.69

3.35

0.00

Đợt 9

66,726

           -

           -

              -

             -

55,379

20,823

 

76,202

114.20

4.04

1.52

0.00

Đợt 10

555,176

           -

           -

              -

             -

554,063

9,579

 

563,642

101.52

40.39

0.70

0.00

Đợt 11

740,348

      118

  1,266

     8,286

    9,670

392,934

223,984

  21,583

638,501

86.24

28.65

16.33

1.57

Đợt 12

73,500

           -

           -

              -

             -

4,167

27,655

             -

31,822

43.30

0.30

2.02

0.00

Đợt 13

509,612

      141

  1,984

              -

    2,125

14,104

539,476

     3,921

557,501

109.40

1.03

39.33

0.29

Đợt 14

146,002

        98

  2,359

     3,173

    5,630

1,360

63,410

     8,476

73,246

50.17

0.10

4.62

0.62

Đợt 15

99,900

        12

      702

              -

       714

1,040

108,452

             -

109,492

109.60

0.08

7.91

0.00

Đợt 16

149,760

      246

  1,361

              -

    1,607

2,547

17,515

             -

20,062

13.40

0.19

1.28

0.00

Đợt 17

114,704

           -

        97

              -

          97

43

49,427

  14,721

64,191

55.96

0.00

3.60

1.07

Đợt 18

129,978

        17

      161

   10,599

  10,777

17

163

  19,207

19,387

14.92

0.00

0.01

1.40

Tổng

2,965,874

632

7,930

22,058

30,620

1,317,637

1,183,201

67,908

2,568,746

86.61

96.06

86.26

4.95

12-17 tuổi

                       

Nhóm tuổi

Số liều nhận

Số đã tiêm

Tỷ lệ đã tiêm/Vaccine đã nhận (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 1 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Trong ngày

Luỹ kế

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Tổng

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Tổng

1

2

3

4

 

5=3+4

6

7

7

8=6+7

9=8/2

10=6/dân số

11=7/dân số

11=7/dân số

12-17 tuổi

 

1954

4

0

1958

128159

15

 

128174

 

68.07

0.01

0.00

3-12 tuổi

 

0

0

0

0

 

 

 

0

 

 

 

 

Tổng

0

1954

4

 

1958

128159

15

0

128174

 

 

 

 

 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

DHV