Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang thông báo thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 06/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 01-10, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có thông báo việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. Nhằm thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030,

Theo đó, phân bổ thành lập 08 Văn phòng Thừa phát lại tại địa bàn các huyện, thị xã: Tân Châu, Thoại Sơn, Châu Thành, Phú Tân, An Phú, Châu Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Số 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Thành phần hồ sơ 01 bộ gồm: Đơn đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định (TP-TPL-16 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TTBTP);  Bản thuyết minh về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện (theo Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang);  Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thừa phát lại để đối chiếu.

Sở Tư pháp sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại vào ngày 10 và 20 hàng tháng (nếu trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ thì thời gian xét duyệt tính vào ngày làm việc liền kề tiếp theo).

Thừa phát lại có nhu cầu thành lập Văn phòng Thừa phát lại gửi hồ sơ theo địa chỉ tiếp nhận nêu trên, đối với những địa bàn được phép thành lập. Với những hồ sơ nộp sau ngày 10, 20 hàng tháng sẽ được chuyển qua ngày xét duyệt tiếp theo, trừ trường hợp hồ sơ đó có địa điểm thành lập Văn phòng Thừa phát lại trùng với hồ sơ đã nộp trước đó và đang trong quá trình xét duyệt hồ sơ./.

DT
T
ải về: Thông báo số 577/TB-UBND, ngày 01 tháng 10 năm 2021