Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Công bố 103 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 08/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 08/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 1533/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Cụ thể như sau:

Đối với Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, gồm 78 TTHC: Sở Tư Pháp (05 thủ tục); Sở Y tế (01 thủ tục); Sở Kế hoạch và Đầu tư (42 thủ tục); Sở Lao động thương binh và Xã hội (23 thủ tục); Ban Dân tộc (02 thủ tục); Công an tỉnh (03 thủ tục); Bảo hiểm xã hội tỉnh (02 thủ tục).

Đối với Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông cùng cấp trên địa bàn tỉnh, gồm 25 TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường (16 thủ tục); Sở Giao thông vận tải (01 thủ tục); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02 thủ tục); Cục Thuế (06 thủ tục).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Nguồn: QD số 1533/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh
Phùng Nhung