Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Từ ngày 14/8/2021: Áp dụng mẫu hộ chiếu, giấy thông hành mới

Ngày đăng: 11/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG) -Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành; ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA, quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Thông tư này được áp dụng đối với công dân Việt Nam và cơ quan, tổ chức có liên quan và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2021.

Responsive image

Ảnh minh họa

Theo đó, ban hành mẫu hộ chiếu, giấy thông hành gồm: 1. Các mẫu hộ chiếu: Hộ chiếu ngoại giao, trang bìa màu nâu đỏ (mẫu HCNG); Hộ chiếu công vụ, trang bìa màu xanh lá cây đậm (mẫu HCCV); Hộ chiếu phổ thông, trang bìa màu xanh tím (mẫu HCPT); 2. Các mẫu giấy thông hành: Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia, trang bìa màu xanh tím (mẫu GTHVN-C); Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào, trang bìa màu xanh da trời (mẫu GTHVN-L); Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cấp cho cán bộ, công chức, trang bìa màu nâu (mẫu GTHVN01-TQ); Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cấp cho cư dân biên giới, trang bìa màu ghi xám (mẫu GTHVN02-TQ).

Ngoài ra, đối với các ấn phẩm trắng hộ chiếu, giấy thông hành đã cung cấp cho các cơ quan trước ngày 14/8/2021 mà chưa cấp hết thì được tiếp tục sử dụng, chậm nhất đến ngày 01/01/2022 phải thực hiện thống nhất theo mẫu hộ chiếu, giấy thông hành quy định tại Thông tư 73/2021; Hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 01/01/2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành./.

                                                                                     Tấn Mẫm