Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công ở An Giang

Ngày đăng: 28/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Những năm qua, công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị, hành chính công và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được các cấp, các ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài.

Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực nhiều mặt, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của địa phương, góp phần thực hiện, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Responsive image

Tăng cường đối thoại, tiếp xúc lắng nghe ý kiến của nhân dân

Năm 2020, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang đạt 43,85 điểm xếp hạng 14/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 7 bậc so với năm 2019), thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm cao nhất. 

Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Cho thấy, PAPI có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những thu thập thông tin kịp thời những gì đang diễn ra trong công tác quản trị, hành chính công nói chung, mà còn quan tâm tới những gì người dân đang trải nghiệm khi sử dụng dịch vụ của nền hành chính Nhà nước. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2021, với nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm. Phấn đấu Chỉ số PAPI năm 2021, tỉnh An Giang xếp trong nhóm 15/63 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất trong cả nước. Cùng với nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước; góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, ngành và địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh; từng bước cải thiện chất lượng quản trị và hành chính công từ tỉnh đến cơ sở (xã, phường, thị trấn), nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh.

Mục tiêu tỉnh hướng tới là xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, minh bạch và hiện đại; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Nhà nước; bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp. Phấn đấu Chỉ số PAPI năm 2021 tỉnh An Giang thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất của cả nước. 

Để thực hiện đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đề nghị tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện thông qua 8 chỉ số lĩnh vực nội dung của Chỉ số PAPI. Trong đó, đặc biệt quan tâm cải thiện các chỉ số lĩnh vực nội dung An Giang có điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành đạt điểm thấp nhất và điểm trung bình thấp là: quản trị điện tử, trách nhiệm giải trình với người dân; tham gia của người dân ở cấp cơ sở và công khai minh bạch trong việc ra quyết định. Đồng thời giữ vững và phát huy các nội dung tỉnh có điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành đạt điểm cao nhất: cung ứng dịch vụ công; kiểm soát tham nhũng ở khu vực công và quản trị môi trường. 

Chỉ tiêu năm 2021 trên 8 chỉ số nội dung (29 chỉ số nội dung thành phần) tỉnh đề xuất phấn đấu tăng điểm so kết quả đạt được của năm 2020. Cụ thể, phấn đấu: chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 6,00 điểm; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định đạt 6,00 điểm, trách nhiệm giải trình với người dân đạt 6,00 điểm, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 7,50 điểm, thủ tục hành chính công đạt 7,60 điểm, cung ứng dịch vụ công đạt 7,80 điểm, quản trị môi trường đạt 6,00 điểm, quản trị điện tử đạt 6,00 điểm.

UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ số PAPI. Thông tin tuyên truyền, công tác tuyên truyền cải cách hành chính gắn với các nội dung Chỉ số PAPI. Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và cung ứng các dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Phát huy dân chủ và thực hành dân chủ trong nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tăng cường thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân.

Tỉnh sẽ tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp; công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tra cứu tình hình, kết quả giải quyết; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.../.

Hạnh Châu