Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Phê duyệt lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước đô thị

Ngày đăng: 23/12/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 20-12, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt phương án giá và lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Cụ thể, giai đoạn 2020-2030, lộ trình giá dịch vụ thoát nước thành phố Long Xuyên được thực hiện như sau:

Đơn vị tính: đồng/m3

STT

TÊN KHOẢN MỤC

Hệ số

Năm 2021-2022

Năm 2023-2024

Năm 2025-2026

Năm 2027-2028

Năm 2029-2030

1

Hộ gia đình

1,00

1.500

2.500

3.500

4.500

5.500

2

Cơ sở sản xuất

2,00

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

3

Cơ sở kinh doanh dịch vụ

2,50

3.750

6.250

8.750

11.250

13.750

4

Cơ quan hành chính sự nghiệp

1,50

2.250

3.750

5.250

6.750

8.250

 

(Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Thành phố Châu Đốc thực hiện theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Đối với các đô thị còn lại thực hiện theo Công văn số 956/UBND-KTTH ngày 07 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để theo dõi nguồn thu giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Các đơn vị thực hiện công tác thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện theo quy định trên cơ sở giá dịch vụ thoát nước và định mức kinh tế kỹ thuật của hoạt động thu gom và xử lý nước thải. Phòng Quản lý đô thị, (phòng Kinh tế – Hạ tầng) kiểm tra, giám sát, nghiệm thu khối lượng thực hiện của đơn vị thực hiện công tác thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn.

Công ty Cổ phần Điện nước An Giang có trách nhiệm thu giá dịch vụ thoát nước cùng với hóa đơn nước sạch đối với các hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 và bãi bỏ quyết định số Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh./.

Tin HY

Nguồn QĐ số 62/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021