Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công An Giang sang ngày 01/10/2021

Ngày đăng: 17/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 16-9, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp bằng hình thức trực tiếp sang ngày 01/10/2021. Trước đó, theo Thông báo số 106/TB-TTPVHCC ngày 10/9/2021 của Trung tâm Phục vụ hành chính công là từ ngày 20/09/2021.

Responsive image
 

Theo đó,  việc tổ chức giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Đối với những thủ tục hành chính phải thực hiện trực tiếp, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và yêu cầu các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực thủ tục hành chính phải nghiêm chinh chấp hành, như: khai báo y tế, đeo khẩu trang và kính bảo hộ chống giọt bắn trong lúc giao dịch, rửa tay sát khuẩn, quét mã QR-CODE để thực hiện “Check in”, “Check out”, tuân thủ sự điều tiết và giữ khoảng cách phù hợp trong giao tiếp đảm bảo không quá 10 người tại một thời điểm khi thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đối với những thủ tục hành chính đã được công bố thực hiện trực tuyến, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp quan tâm, ưu tiên lựa chọn việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc dịch vụ bưu chính công ích, thay vì phải trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện thủ tục hành chính./.

DT
Văn bản đính kè​m