Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Công ty Cổ phần Phà An Giang thông báo áp dụng giá dịch vụ sử dụng phà cho các bến phà trực thuộc công ty theo giá mới từ 06 giờ 00 phút, ngày 01/01/2022

Ngày đăng: 10/12/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Căn cứ Quyết định 24/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang và hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải tỉnh tại công văn số 1426/SGTVT-KHTC ngày 5/7/2021 về việc áp dụng giá dịch vụ sử dụng phà đối với các bến phà trực thuộc Công ty cổ phần Phà An Giang.

Theo đó, ngày 5/7/2021 Công ty cổ phần Phà An Giang đã quyết định giá dịch vụ sử dụng phà cho các bến phà trực thuộc công ty, với thời gian áp dụng giá mới dự kiến bắt đầu từ 06 giờ sáng, ngày 20/7/2021. Tuy nhiên sau đó, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty đã quyết định tạm hoãn thời gian áp dụng giá dịch vụ sử dụng phà cho các bến phà trực thuộc công ty (Báo cáo số 249/BC-CTY ngày 19/7/2021 về việc tạm hoãn thời gian áp dụng giá dịch vụ sử dụng phà). 

Nay, Công ty Cổ phần Phà An Giang xin thông báo áp dụng giá dịch vụ sử dụng phà cho các bến phà trực thuộc công ty theo giá mới. Bắt đầu áp dụng từ 06 giờ 00 phút, ngày 01/01/2022.

Đính kèm:

Văn bản Số: 406/CTY-PVT

Quyết định số 334/QĐ-CTY, về việc giá dịch vụ sử dụng phà An Hoà

Quyết định số 335/QĐ-CTY,về việc giá dịch vụ sử dụng phà Ô Môi

Quyết định số 336/QĐ-CTY, về việc giá dịch vụ sử dụng phà Trà Ôn

Quyết định số 337/QĐ-CTY,về việc giá dịch vụ sử dụng phà Mương Ranh

Quyết định số 338/QĐ-CTY, về việc giá dịch vụ sử dụng phà Năng Gù

Quyết định số 339/QĐ-CTY, về việc giá dịch vụ sử dụng phà Thuận Giang

Quyết định số 340/QĐ-CTY,  về việc giá dịch vụ sử dụng phà Châu Giang

Quyết định số 341/QĐ-CTY,  về việc giá dịch vụ sử dụng phà Tân Châu