Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ủy ban bầu cử tỉnh công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử

Ủy ban bầu cử tỉnh công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử

Ngày đăng: 22/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ủy ban bầu cử tỉnh vừa ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ BẦU CỬ

CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

SỐ ĐB
ĐƯỢC BẦU

 

1

Thành phố Long Xuyên

13

9 

 

Đơn vị bầu cử số 01

Các phường: Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh và xã Mỹ Hòa Hưng.

5

 

Đơn vị bầu cử số 02

Các phường: Bình Đức, Bình Khánh, Đông Xuyên, Mỹ Xuyên, Mỹ Hòa và xã Mỹ Khánh.

4

 

2

Thành phố Châu Đốc

7

 3

 

Đơn vị bầu cử số 03

Các phường: Châu Phú A, Châu Phú B, Núi Sam, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Ngươn, xã Vĩnh Tế và xã Vĩnh Châu.

3

 

3

Huyện Châu Thành

13

5 

 

Đơn vị bầu cử số 04

Thị trấn An Châu, thị trấn Vĩnh Bình và các xã: Bình Thạnh, Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Tân Phú, An Hòa, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hanh,Vĩnh An.

5

 
 

4

Huyện Châu Phú

13

 7

 

Đơn vị bầu cử số 05

Thị trấn Cái Dầu và các xã: Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Long, Bình Mỹ, Bình Thủy

4

 

Đơn vị bầu cử số 06

Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và các xã: Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Khánh Hòa, Mỹ Phú

3

 

5

Huyện Tịnh Biên

14

 4

 

Đơn vị bầu cử số 07

Thị trấn Nhà Bàng, thị trấn Chi Lăng, thị trấn Tịnh Biên và các xã: An Phú, Nhơn Hưng, Thới Sơn, Văn Giáo, An Nông, Vĩnh Trung, An Cư, An Hảo, Tân Lợi, Tân Lập, Núi Voi.

4

 

6

Huyện Tri Tôn

15

4 

 

Đơn vị bầu cử số 08

Thị trấn Tri Tôn, thị trấn Ba Chúc, thị trấn Cô Tô và các xã: Núi Tô, Ô Lâm, An Tức, Tà Đảnh, Tân Tuyến, Vĩnh Gia, Lạc Quới, Lê Trì, Lương Phi, Châu Lăng, Lương An Trà, Vĩnh Phước

4

 

7

Huyện Thoại Sơn

17

5 

 

Đơn vị bầu cử số 09

Thị trấn Núi Sập, thị trấn Óc Eo, thị trấn Phú Hòa và các xã: Thoại Giang, Bình Thành, Vọng Đông, Vọng Thê, Tây Phú, Mỹ Phú Đông, Vĩnh Phú, Định Mỹ, An Bình, Phú Thuận, Vĩnh Trạch, Vĩnh Khánh, Vĩnh Chánh, Định Thành.

5

 
 

8

Huyện An Phú

14

5 

 

Đơn vị bầu cử số 10

Thị trấn An Phú và các xã: Đa Phước, Vĩnh Trường, Phước Hưng, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Khánh An, Khánh Bình, Quốc Thái, Nhơn Hội, Phú Hữu, Vĩnh Lộc, Vĩnh Hậu, thị trấn Long Bình.

5

 
 

9

Thị xã Tân Châu

14

5 

 

Đơn vị bầu cử số 11

Các Phường: Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Phú, Long Sơn và các xã: Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân Thạnh, Tân An, Long An, Châu Phong, Phú Vĩnh, Lê Chánh, Phú Lộc.

5

 
 

10

Huyện Phú Tân

18

6 

 

Đơn vị bầu cử số 12

Thị trấn Phú Mỹ và các xã: Phú Bình, Hiệp Xương, Phú Xuân, Phú Thọ, Phú Hưng, Bình Thạnh Đông, Tân Hòa, Tân Trung.

3

 

Đơn vị bầu cử số 13

Thị trấn Chợ Vàm và các xã: Phú An, Phú Thành, Hòa Lạc, Phú Hiệp, Phú Long, Phú Lâm, Phú Thạnh, Long Hòa.

3

 

11

Huyện Chợ Mới

18

9 

 

Đơn vị bầu cử số 14

Thị trấn Chợ Mới và các xã: Kiến An, Mỹ Hội Đông, Kiến Thành, Nhơn Mỹ

3

 

Đơn vị bầu cử số 15

Thị trấn Mỹ Luông và các xã: Long Điền A, Long Điền B, Mỹ An, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân.

3

 

Đơn vị bầu cử số 16

Các xã: Long Giang, Long Kiến, An Thạnh Trung, Hội An, Hòa Bình, Hòa An.

3

 

Tổng cộng: 62 đại biểu

 

Lê Thanh Dũng