Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Ngày đăng: 17/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngày 26/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT với các mục tiêu chính như sau:

Giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn;

Giúp giải quyết một trong các khó khăn lớn của các doanh nghiệp SMEs là không có thông tin về các nền tảng số phù hợp để thực hiện chuyển đổi số thông qua việc giới thiệu để các doanh nghiệp SMEs sử dụng các nền tảng số xuất sắc do Chương trình lựa chọn. Đồng thời các doanh nghiệp SMEs đăng ký sử dụng các nền tảng số của Chương trình sẽ được hưởng các ưu đãi về tài chính, miễn phí các khoá đào tạo, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng nền tảng.

Theo đó, để đạt được các mục tiêu nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện các công việc sau: Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vnhttp://smedx.mic.gov.vn; Ưu tiên sử dụng nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương được quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017) để hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs trên địa bàn tham gia Chương trình này; Giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ khác được quy định tại khoản 2.7, Mục 2, Phần III của Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021, trong đó chú trọng việc tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đào tạo cho các doanh nghiệp về chuyển đổi số,…/.

Nguồn: CV số 1547/BTTTT-THH ngày 14/5/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Phùng Nhung