Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Treo cờ Tổ quốc và treo băng rôn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Treo cờ Tổ quốc và treo băng rôn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 18/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 17/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 432/UBND-KGVX về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Responsive image
 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, cụ thể như sau: 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh triển khai thực hiện treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, đảm bảo trang trọng, đúng quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan ban ngành cấp huyện, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện treo băng rôn tại trụ sở làm việc, trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; thông báo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình thuộc địa bàn quản lý thực hiện treo cờ Tổ quốc đảm bảo đúng thời gian quy định và phù hợp tình hình thực tế địa phương.

Thời gian thực hiện việc treo cờ Tổ quốc: từ ngày 21/5/2021 đến hết ngày 25/5/2021.

Thời gian thực hiện treo băng rôn tuyên truyền: từ nay đến hết ngày 25/5/2021.

Các Khẩu hiệu tuyên truyền: (theo Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương).

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân.

Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Vũ Hùng