Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021

Ngày đăng: 13/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021, để xem xét cho ý kiến đối với Tờ trình số 550/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang. Ông Lê Văn Nưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

Responsive image
 

Theo đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày nội dung Tờ trình số 550/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các ủy viên Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc họp. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 550/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua đó yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và đảm bảo theo quy định pháp luật; đồng thời báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021.

Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng xem xét, cho ý kiến đối với Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân An Giang khóa X; Quy chế phối hợp công tác giữa lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

Vũ Hùng