Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư

Ngày đăng: 15/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Để huy động tối đa lực lượng, phương tiện ở địa phương tham gia ứng phó thảm hoạ cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo Kế hoạch số 248/KH-BCA-C07 ngày 09/6/2021 của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm ứng phó thảm hoạ cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

Theo đó, yêu cầu kịp thời tuyên truyền, vận động, cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra cháy lớn cho quần chúng Nhân dân, những người làm việc trong các cơ sở nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư biết để chủ động tham gia công tác phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn và tích cực tham gia ứng phó khi cháy, nổ xảy ra; Phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” trong hoạt động ứng phó thảm hoạ, chuẩn bị các điều kiện nhằm bảo đảm thống nhất về công tác chỉ huy trong mọi tình huống và đáp ứng yêu cầu huy động các lực lượng, phương tiện phù hợp với mục tiêu “Lực lượng tại chỗ tiếp cận ứng phó nhanh, các lực lượng xung quanh chi viện kịp thời”. Kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Ban Tham mưu để thống nhất chỉ đạo, chỉ huy điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng tham gia bảo đảm nhanh chóng, chính xác khi có thảm hoạ cháy lớn xảy ra; Tập trung cho việc cứu người, tổ chức hướng dẫn thoát nạn trong khu vực xảy ra thảm hoạ ra nơi an toàn; bảo đảm chữa trị, ăn ở sinh hoạt tạm thời; khẩn trương phát hiện và ngăn chặn nhanh nhất nguy cơ cháy lan rộng, phát tán nhiều chất độc hại, khả năng nổ, sập đổ công trình...; Bảo đảm thông tin liên lạc luôn thông suốt trong quá trình thường trực nhận tin, xử lý thông tin; báo cáo, cập nhật tình hình kịp thời cho cấp có thẩm quyền theo quy định khi xảy ra thảm hoạ cháy lớn; bảo đảm hậu cần phục vụ cho các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; huy động tối đa nguồn lực, phương tiện, thiết bị chuyên dụng để phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kịp thời điều tra nguyên nhân, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hoá đối tượng gây cháy, nổ (nếu có) và khắc phục hậu quả thảm hoạ cháy lớn.

Giao Công an tỉnh chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành có liên quan nắm tình hình, kịp thời cập nhật thông tin dự báo về thiên tai, thảm hoạ, các khu vực chịu ảnh hưởng và có thế bị tác động gây cháy lớn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH, rà soát phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó thảm hoạ cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; Thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện nâng cao nhận thức và khả năng thường trực sẵn sàng ứng phó, thống nhất về cơ chế chỉ huy điều hành, phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng và khả năng huy động ở mức cao nhất; chú trọng công tác diễn tập, thực tập phương án ứng phó thảm hoạ cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; Thực hiện nghiêm túc công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư khi xây dựng mới hoặc khi cải tạo theo quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ chế độ kiểm tra toàn diện các điều kiện an toàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp giải quyết những vấn đề nổi lên gây mất an toàn về phòng cháy, phòng ngừa sự cố, tai nạn hoặc gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là các nguy cơ có thể dẫn đến thảm hoạ cháy lớn; xây dựng, củng cố đội ngũ cộng tác viên bí mật để kịp thời thu thập thông tin về dấu hiệu gây mất an toàn, nguy cơ xảy ra cháy, nổ có thể lan rộng thành thảm hoạ cháy lớn tại các địa bàn, cơ sở, công trình, khu dân cư đã được dự báo, xác định để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, xử lý, ngăn chặn.

Yêu cầu các các sở, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Công an tỉnh sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó khi có thảm hoạ cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư. Chủ động rà soát, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 172/KH-UBND-NC ngày 07/4/2020; Công văn số 1035/UBND-NC ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC và CNCH theo chỉ đạo tại Công văn số 478/UBND-NC ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh…./.

Nguồn: Văn bản số 698/UBND-NC, ngày 14/7/2021

Minh Thư